El Prat: actuació arbitrària

Anul·lades les sancions per enganxar cartells a favor de la llibertat dels presos polítics

La sentència insta la nul·litat de les sancions imposades a a Gerard Valverde, aspirant a l'alcaldia de la ciutat en representació de Junts pel Prat, i Gemma Domingo, presidenta de l'agrupació local del PdeCAT en considerar que l'actuació del consistori va ser «arbitrària».

..............................................................

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona ha anul·lat les sancions imposades per l'Ajuntament d'El Prat de Llobregat a Gerard Valverde i Gemma Domingo, aspirant a la alcaldia de la ciutat en representació de Junts pel Prat i presidenta de l'agrupació local del PdeCaT respectivament, en considerar que l'actuació del consistori ha estat «arbitrària».

 Ambdues persones participaven el passat 20 de novembre juntament amb un nombrós grup de gent en un acte pacífic de suport als presos polítics i exiliats en el decurs del qual es va procedir a enganxar diversos cartells i pòsters en diferents edificis i elements de mobiliari urbà de la Plaça de la Vila i voltants de l'Ajuntament. Mentre es desenvolupava aquesta acció de protesta, agents de la guàrdia urbana local es van adreçar als participants per tal d'indicar-los que estaven enganxant els cartells en espais no habilitats per aquesta funció, malgrat en tots ells i de forma prèvia a la col·locació dels cartells de suport als presos i exiliats, es podien trobar altres pòsters de diferents entitats socials i esportives de la ciutat. La intervenció dels agents policials va acabar motivant la incoació dels respectius expedients sancionadors i la imposició de sengles multes per un import de 200 euros cada una al·legant vulneració de l'article 77.20 de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana que estableix la prohibició de «col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a tal efecte i a l'arbrat públic».

Interdicció de l'arbitrarietat administrativa

Tot i admetre que els actes que han estat objecte de sanció constitueixen una vulneració de l'esmentada ordenança, la magistrada considera que les sancions han de ser anul·lades pel fet d'emanar d'una actuació arbitrària de l'Ajuntament d'El Prat de Llobregat. Així, la sentència acredita que el Consistori «no ha motivat ni justificat la diferència de tracte conferit als recurrents respecte a altres entitats que també havien enganxat cartells en el mateix lloc on ho van fer els recurrents» i que per tant « és patent que existeixen dues situacions iguals i que es va donar un tracte diferent a cadascuna d’elles (doncs a uns se’ls va incoar expedient sancionador i als altres no), havent realitzat idèntica conducta, i és patent també que aquesta diferència de tracte no es troba justificada».

 Mariona Torra, advocada de Col·lectiu Ronda responsable del recurs que originat la nul·litat de les sancions, considera que «la sentència incideix sobre una qüestió tan fonamental com és la interdicció d'actuar de forma arbitrària per part de l'Administració, especialment quan es tracta d'aplicar i interpretar la regulació de l'ús dels espais comuns i de convivència en el marc de la ciutat. La responsabilitat d'un Ajuntament no s'esgota en l'exercici de dotar-se d'una normativa adequada per ordenar la convivència cívica sinó que s'estén de forma especialment intensa a l'obligació d'aplicar aquesta normativa de forma equànime i equilibrada, sense incórrer en tractes de favor ni, per suposat, en interessats excessos de zel. La ciutadania no pot tenir la sensació que els cartells ubicats en un determinat espai són objecte de sanció o no en funció del missatge que s'hi transmeti o de la identitat de les persones que els enganxen. La llibertat d'expressió és un bé massa preuat com per permetre que pugui ser objecte de repressió en funció dels interessos particulars d'un determinat Ajuntament»

Anul·lades les sancions per enganxar cartells a favor de la llibertat dels presos polítics

Imatge: El Periódico de Catalunya

..............................................................

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona ha anul·lat les sancions imposades per l'Ajuntament d'El Prat de Llobregat a Gerard Valverde i Gemma Domingo, aspirant a la alcaldia de la ciutat en representació de Junts pel Prat i presidenta de l'agrupació local del PdeCaT respectivament, en considerar que l'actuació del consistori ha estat «arbitrària».

 Ambdues persones participaven el passat 20 de novembre juntament amb un nombrós grup de gent en un acte pacífic de suport als presos polítics i exiliats en el decurs del qual es va procedir a enganxar diversos cartells i pòsters en diferents edificis i elements de mobiliari urbà de la Plaça de la Vila i voltants de l'Ajuntament. Mentre es desenvolupava aquesta acció de protesta, agents de la guàrdia urbana local es van adreçar als participants per tal d'indicar-los que estaven enganxant els cartells en espais no habilitats per aquesta funció, malgrat en tots ells i de forma prèvia a la col·locació dels cartells de suport als presos i exiliats, es podien trobar altres pòsters de diferents entitats socials i esportives de la ciutat. La intervenció dels agents policials va acabar motivant la incoació dels respectius expedients sancionadors i la imposició de sengles multes per un import de 200 euros cada una al·legant vulneració de l'article 77.20 de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana que estableix la prohibició de «col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a tal efecte i a l'arbrat públic».

Interdicció de l'arbitrarietat administrativa

Tot i admetre que els actes que han estat objecte de sanció constitueixen una vulneració de l'esmentada ordenança, la magistrada considera que les sancions han de ser anul·lades pel fet d'emanar d'una actuació arbitrària de l'Ajuntament d'El Prat de Llobregat. Així, la sentència acredita que el Consistori «no ha motivat ni justificat la diferència de tracte conferit als recurrents respecte a altres entitats que també havien enganxat cartells en el mateix lloc on ho van fer els recurrents» i que per tant « és patent que existeixen dues situacions iguals i que es va donar un tracte diferent a cadascuna d’elles (doncs a uns se’ls va incoar expedient sancionador i als altres no), havent realitzat idèntica conducta, i és patent també que aquesta diferència de tracte no es troba justificada».

 Mariona Torra, advocada de Col·lectiu Ronda responsable del recurs que originat la nul·litat de les sancions, considera que «la sentència incideix sobre una qüestió tan fonamental com és la interdicció d'actuar de forma arbitrària per part de l'Administració, especialment quan es tracta d'aplicar i interpretar la regulació de l'ús dels espais comuns i de convivència en el marc de la ciutat. La responsabilitat d'un Ajuntament no s'esgota en l'exercici de dotar-se d'una normativa adequada per ordenar la convivència cívica sinó que s'estén de forma especialment intensa a l'obligació d'aplicar aquesta normativa de forma equànime i equilibrada, sense incórrer en tractes de favor ni, per suposat, en interessats excessos de zel. La ciutadania no pot tenir la sensació que els cartells ubicats en un determinat espai són objecte de sanció o no en funció del missatge que s'hi transmeti o de la identitat de les persones que els enganxen. La llibertat d'expressió és un bé massa preuat com per permetre que pugui ser objecte de repressió en funció dels interessos particulars d'un determinat Ajuntament»