Condemna CX Propietat-FII

L'Audiència Provincial de Barcelona condemna per primer cop Catalunya Banc pel fons CX Propietat-FII

L'Audiència Provincial de Barcelona ha dictat la primera sentència que condemna Catalunya Banc per les pèrdues sofertes pels clients que van adquirir participacions del fons d'inversió immobiliària CX-Propietat FII, un instrument d'inversió col·lectiva que actualment es troba en tràmit de dissolució afectant més de 3000 clients de l'entitat que no poden accedir ni recuperar els diners invertits. La sentència rectifica el criteri del Jutjat de Primera Instància 33 de Barcelona que inicialment va exonerar de responsabilitat a l'entitat. Els afectats tenen de temps com a màxim fins a l'octubre de 2017 per plantejar les seves reclamacions abans no prescrigui el termini de què disposen per emprendre accions legals.

Catalunya Banc haurà de retornar els més de 26.000 euros invertits en el fons d'inversió immobiliària CX-Propietat FII per una clienta de l'entitat a l'octubre de 2006 en considerar que la informació sobre les característiques del producte contractat que se li va facilitar «no assolia la possibilitat de pèrdues de la inversió». La resolució revoca la sentència dictada inicialment pel Jutjat de Primera Instància 33 de Barcelona que va desestimar la demanda interposada per l'afectada, una de les més de 3000 persones que des de finals de 2013 es veuen afectades per la impossibilitat d'accedir i recuperar els diners invertits en aquest instrument d'inversió dedicat a la compra i arrendament d'immobles després que Catalunya Banc decidís dissoldre'l.

Segons considera acreditat l'Audiència Provincial de Barcelona, la informació que es va proporcionar a la seva clienta en el moment de la subscripció de la seva participació a l'esmentat fons resultava «insuficient […] en concret, respecte la possibilitat de pèrdua de la inversió» . Un extrem que considera reforçat pel fet que durant la celebració del judici, «el testimoni de l'empleat de la demandada assenyalava com en el moment de la subscripció del producte li semblava impensable que es pogués produir una pèrdua de la inversió».

Malauradament, aquesta pèrdua de la inversió es va acabar materialitzant a les acaballes de 2013 quan Catalunya Banc va anunciar la dissolució del fons CX-Propietat FII que en aquell moment comptava amb un patrimoni immobiliari valorat en 95.6 milions d'euros i deixava una xifra de 3336 partícips afectats. Clients que, a la pràctica, s'han vist abocats a una situació anàloga a la d'un veritable «corralito», doncs l'única expectativa de recuperar els seus diners oferta per l'entitat era esperar a que conclogui el procés de dissolució del fons, consistent a liquidar ordenadament el patrimoni immobiliari i retornar els diners aconseguits proporcionalment entre els partícips una vegada saldats prèviament els crèdits que pesin sobre el propi fons. Un procediment que es pot demorar en el temps -la legislació vigent no contempla cap límit temporal per a la liquidació- i que, donada la present situació del mercat immobiliari a l'Estat espanyol i a tenor d'allò que ha succeït fins ara des que es va iniciar la liquidació d'aquest patrimoni, aboca els conjunt d'afectats a la certesa de patir importants pèrdues, doncs el valor actual dels immobles resulta insuficient per retornar els diners ara sota amenaça. Tot plegat amb la dificultat afegida que molts dels immobles del fons es troben en règim d'arrendament i, per tant, amb contractes en vigor, no poden vendre's de forma ràpida. La situació encara s'agreuja més si considerem que, en aquest cas, les pèrdues en el valor de la inversió no comptaran amb la protecció del Fons de Garantia de Dipòsits.

La sentència de l'Audiència Provincial aconseguida a instàncies del Col·lectiu Ronda ratifica els arguments que ja havien esgrimir diferents jutjats catalans com ara el Jutjat de Primera Instància de Tarragona o el Jutjat Transversal de Mataró a l'hora de valorar que la informació proporcionada per Catalunya Banc a clients majoritàriament de perfil minorista i conservador era del tot insuficient per adquirir plena consciència de les característiques, naturalesa i, especialment, dels riscos de pèrdues del producte que adquirien, identificat per la judicatura com a complex i de risc malgrat el fulletó del producte registrat a la CNMV feina constar que es tractava d'una inversió amb un perfil de risc mig-baix i adequat per a clients amb un historial previ d'inversions marcat per la prudència.

La resolució, afirma Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda responsable de la sentència «suposa un estímul a la legítima pretensió dels clients de recuperar uns diners que, amb tota seguretat, no recuperaran amb els diners que s'obtinguin de la liquidació del patrimoni. Hem denunciat reiteradament que el fons CX Propietat FII es va comercialitzar sense alertar del risc que s'assumia i ara, a la fi, tenim una sentència de l'Audiència de Barcelona que ho constata. Això sí, ña gent afectada ha de tenir clar que el termini per demandar acaba a l'octubre d'aquest any i que, amb posterioritat, serà molt més difícil reclamar».

L'Audiència Provincial de Barcelona condemna per primer cop Catalunya Banc pel fons CX Propietat-FII

Catalunya Banc haurà de retornar els més de 26.000 euros invertits en el fons d'inversió immobiliària CX-Propietat FII per una clienta de l'entitat a l'octubre de 2006 en considerar que la informació sobre les característiques del producte contractat que se li va facilitar «no assolia la possibilitat de pèrdues de la inversió». La resolució revoca la sentència dictada inicialment pel Jutjat de Primera Instància 33 de Barcelona que va desestimar la demanda interposada per l'afectada, una de les més de 3000 persones que des de finals de 2013 es veuen afectades per la impossibilitat d'accedir i recuperar els diners invertits en aquest instrument d'inversió dedicat a la compra i arrendament d'immobles després que Catalunya Banc decidís dissoldre'l.

Segons considera acreditat l'Audiència Provincial de Barcelona, la informació que es va proporcionar a la seva clienta en el moment de la subscripció de la seva participació a l'esmentat fons resultava «insuficient […] en concret, respecte la possibilitat de pèrdua de la inversió» . Un extrem que considera reforçat pel fet que durant la celebració del judici, «el testimoni de l'empleat de la demandada assenyalava com en el moment de la subscripció del producte li semblava impensable que es pogués produir una pèrdua de la inversió».

Malauradament, aquesta pèrdua de la inversió es va acabar materialitzant a les acaballes de 2013 quan Catalunya Banc va anunciar la dissolució del fons CX-Propietat FII que en aquell moment comptava amb un patrimoni immobiliari valorat en 95.6 milions d'euros i deixava una xifra de 3336 partícips afectats. Clients que, a la pràctica, s'han vist abocats a una situació anàloga a la d'un veritable «corralito», doncs l'única expectativa de recuperar els seus diners oferta per l'entitat era esperar a que conclogui el procés de dissolució del fons, consistent a liquidar ordenadament el patrimoni immobiliari i retornar els diners aconseguits proporcionalment entre els partícips una vegada saldats prèviament els crèdits que pesin sobre el propi fons. Un procediment que es pot demorar en el temps -la legislació vigent no contempla cap límit temporal per a la liquidació- i que, donada la present situació del mercat immobiliari a l'Estat espanyol i a tenor d'allò que ha succeït fins ara des que es va iniciar la liquidació d'aquest patrimoni, aboca els conjunt d'afectats a la certesa de patir importants pèrdues, doncs el valor actual dels immobles resulta insuficient per retornar els diners ara sota amenaça. Tot plegat amb la dificultat afegida que molts dels immobles del fons es troben en règim d'arrendament i, per tant, amb contractes en vigor, no poden vendre's de forma ràpida. La situació encara s'agreuja més si considerem que, en aquest cas, les pèrdues en el valor de la inversió no comptaran amb la protecció del Fons de Garantia de Dipòsits.

La sentència de l'Audiència Provincial aconseguida a instàncies del Col·lectiu Ronda ratifica els arguments que ja havien esgrimir diferents jutjats catalans com ara el Jutjat de Primera Instància de Tarragona o el Jutjat Transversal de Mataró a l'hora de valorar que la informació proporcionada per Catalunya Banc a clients majoritàriament de perfil minorista i conservador era del tot insuficient per adquirir plena consciència de les característiques, naturalesa i, especialment, dels riscos de pèrdues del producte que adquirien, identificat per la judicatura com a complex i de risc malgrat el fulletó del producte registrat a la CNMV feina constar que es tractava d'una inversió amb un perfil de risc mig-baix i adequat per a clients amb un historial previ d'inversions marcat per la prudència.

La resolució, afirma Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda responsable de la sentència «suposa un estímul a la legítima pretensió dels clients de recuperar uns diners que, amb tota seguretat, no recuperaran amb els diners que s'obtinguin de la liquidació del patrimoni. Hem denunciat reiteradament que el fons CX Propietat FII es va comercialitzar sense alertar del risc que s'assumia i ara, a la fi, tenim una sentència de l'Audiència de Barcelona que ho constata. Això sí, ña gent afectada ha de tenir clar que el termini per demandar acaba a l'octubre d'aquest any i que, amb posterioritat, serà molt més difícil reclamar».