Sentències contra l'IRPH


Jutjats de tot l'Estat continuen dictant sentències contra l'aplicació de l'IRPH i el seu successor -IRPH entitats- com a índex de referència per a calcular el tipus d'interès de nombrosos préstecs hipotecaris.

El passat dia 1 de novembre de 2013 va entrar en vigor l'anomenat IRPH Entitats, un nou índex hipotecari que substituïa els anteriors IRPH-Caixes, IRPH-Bancs i Tipus CECA com a índex de referència en més de mig milió de préstecs hipotecaris subscrits a tot l'Estat espanyol. Des del primer moment, la creació de l'IRPH Entitats i la novació automàtica dels crèdits que no incloguessin entre les seves clàusules la previsió d'un índex concret en substitució va generar nombrosos dubtes sobre la legalitat de la mesura i les possibilitats d'oposar-s'hi en seu judicial.

com és una hipoteca un nou índex de referència fruit d'un càlcul extremadament complex que es basava, precisament, en l'antic IPRH Caixes, considerat abusiu per estar subjecte a la possibilitat de manipulació per part de les entitats financeres.

Front a aquest dubte, nombroses veus -entre elles, la nostra- reclamaven una solució que resultés profitosa tant per a les entitats com per a les famílies hipotecades, que durant anys ja havien fet front a tipus d'interès més elevats que els habituals en les hipoteques referenciades a l'Euribor. Sent així, consideràvem i seguir considerant que en cas de que la hipoteca no contemplés automàticament un índex de referència substitutiu, la novació de la hipoteca s'havia de negociar cas per cas i oferir la possibilitat que el nou índex d'aplicació fos l'Euribor amb un diferencial raonable.

Nul·litat de l'IRPH
Des de l'entrada en vigor del nou índex, s'han anat succeint les sentències que, per una raó o altra segons el cas, han declarat la nul·litat del nou IRPH, en ocasions imposant l'aplicació de l'Euribor i obligant l'entitat a retornar els diners cobrats de més com a conseqüència de l'aplicació del nou IRPH. Fins i tot, el Jutjat Mercantil 1 de Sant Sebastià ha arribat a dictar una sentència que després de considerar nul genèricament l'IRPH en considerar que es tracta d'un índex manipulable per part de la pròpia entitat prestatària, obliga Kutxabank a retornar amb efectes retroactius la totalitat de diners cobrats indegudament a una família en concepte d'interessos des del moment de la subscripció del préstec.
com una clàusula abusiva en considerar que la seva aplicació no és fruit d'un procés de negociació que permetés els signataris dels préstecs entendre el risc de veure's exposats al pagament d'interessos més alts que si l'hipoteca es referenciés a l'Euribor. Altres consideracions que estan esdevenint habituals des de la judicatura són l'opacitat en el càlcul de l'IRPH i la mala fe per part de les entitats que l'han aplicat malgrat l'escriptura hipotecària assenyalava que en cas de desaparició de l'IRPH l'hipoteca passava a tenir l'Euribor com a referència per al càlcul dels interessos.

Moment de demandar
Les sentències dictades han resolt bona part dels dubtes que en el seu moment generava el procés d'implementació de l'IRPH–Entitats. Sortosament, ho estan fent en el sentit de considerar la seva aplicació com una pràctica abusiva i, per tant, protegint els interessos dels usuaris de banca.
de les que existien ara fa només uns mesos si se senten perjudicats per un índex que ha resultat ser tan obscur i tèrbol com ho era l'antic IRPH.

que heu d'adreçar al Servei d'Atenció al Client de la vostra entitat. Un d'ells contempla el supòsit que el vostre préstec hipotecari especifiqués l'Euribor com a índex de substitució mentre que és l'adient en cas que no s'especifiqués res al respecte.

En cas que no hi hagi resposta per part de l'entitat o que sigui negativa, aquesta reclamació prèvia és una passa important, encara que no obligatòria, abans de presentar una demanda judicial.

Models de reclamació:

Comparteix aquesta informació!

 <span class="st_twitter" displayText="Tweet"></span><span class="st_facebook" displayText="Facebook"></span><span class="st_meneame" displayText="menéame"></span><span class="st_gbuzz" displayText="Google Buzz"></span><span class="st_email" displayText="Email"></span><span class="st_sharethis" displayText="Comparteix"></span>

 <script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script><script type="text/javascript">stLight.options({publisher:'08e44b14-3c7f-437d-8783-d5b2db7cb652'});</script>

Maria Elena [CC] Flickr.com

El passat dia 1 de novembre de 2013 va entrar en vigor l'anomenat IRPH Entitats, un nou índex hipotecari que substituïa els anteriors IRPH-Caixes, IRPH-Bancs i Tipus CECA com a índex de referència en més de mig milió de préstecs hipotecaris subscrits a tot l'Estat espanyol. Des del primer moment, la creació de l'IRPH Entitats i la novació automàtica dels crèdits que no incloguessin entre les seves clàusules la previsió d'un índex concret en substitució va generar nombrosos dubtes sobre la legalitat de la mesura i les possibilitats d'oposar-s'hi en seu judicial.

com és una hipoteca un nou índex de referència fruit d'un càlcul extremadament complex que es basava, precisament, en l'antic IPRH Caixes, considerat abusiu per estar subjecte a la possibilitat de manipulació per part de les entitats financeres.

Front a aquest dubte, nombroses veus -entre elles, la nostra- reclamaven una solució que resultés profitosa tant per a les entitats com per a les famílies hipotecades, que durant anys ja havien fet front a tipus d'interès més elevats que els habituals en les hipoteques referenciades a l'Euribor. Sent així, consideràvem i seguir considerant que en cas de que la hipoteca no contemplés automàticament un índex de referència substitutiu, la novació de la hipoteca s'havia de negociar cas per cas i oferir la possibilitat que el nou índex d'aplicació fos l'Euribor amb un diferencial raonable.

Nul·litat de l'IRPH
Des de l'entrada en vigor del nou índex, s'han anat succeint les sentències que, per una raó o altra segons el cas, han declarat la nul·litat del nou IRPH, en ocasions imposant l'aplicació de l'Euribor i obligant l'entitat a retornar els diners cobrats de més com a conseqüència de l'aplicació del nou IRPH. Fins i tot, el Jutjat Mercantil 1 de Sant Sebastià ha arribat a dictar una sentència que després de considerar nul genèricament l'IRPH en considerar que es tracta d'un índex manipulable per part de la pròpia entitat prestatària, obliga Kutxabank a retornar amb efectes retroactius la totalitat de diners cobrats indegudament a una família en concepte d'interessos des del moment de la subscripció del préstec.
com una clàusula abusiva en considerar que la seva aplicació no és fruit d'un procés de negociació que permetés els signataris dels préstecs entendre el risc de veure's exposats al pagament d'interessos més alts que si l'hipoteca es referenciés a l'Euribor. Altres consideracions que estan esdevenint habituals des de la judicatura són l'opacitat en el càlcul de l'IRPH i la mala fe per part de les entitats que l'han aplicat malgrat l'escriptura hipotecària assenyalava que en cas de desaparició de l'IRPH l'hipoteca passava a tenir l'Euribor com a referència per al càlcul dels interessos.

Moment de demandar
Les sentències dictades han resolt bona part dels dubtes que en el seu moment generava el procés d'implementació de l'IRPH–Entitats. Sortosament, ho estan fent en el sentit de considerar la seva aplicació com una pràctica abusiva i, per tant, protegint els interessos dels usuaris de banca.
de les que existien ara fa només uns mesos si se senten perjudicats per un índex que ha resultat ser tan obscur i tèrbol com ho era l'antic IRPH.

que heu d'adreçar al Servei d'Atenció al Client de la vostra entitat. Un d'ells contempla el supòsit que el vostre préstec hipotecari especifiqués l'Euribor com a índex de substitució mentre que és l'adient en cas que no s'especifiqués res al respecte.

En cas que no hi hagi resposta per part de l'entitat o que sigui negativa, aquesta reclamació prèvia és una passa important, encara que no obligatòria, abans de presentar una demanda judicial.

Models de reclamació:

Comparteix aquesta informació!

 <span class="st_twitter" displayText="Tweet"></span><span class="st_facebook" displayText="Facebook"></span><span class="st_meneame" displayText="menéame"></span><span class="st_gbuzz" displayText="Google Buzz"></span><span class="st_email" displayText="Email"></span><span class="st_sharethis" displayText="Comparteix"></span>

 <script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script><script type="text/javascript">stLight.options({publisher:'08e44b14-3c7f-437d-8783-d5b2db7cb652'});</script>