IRPF-maternitat

Com reclamar la devolució de l'IRPF corresponent a la prestació per maternitat?

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha dictat una recent sentència on declara que l'import de la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de tributació en concepte d'IRPF i, per tant, obre la porta a la possibilitat de reclamar la devolució d'aquests diners deixats de percebre.

El criteri exhibit per tribunal madrileny contradiu la postura que l'Agència Tributària sosté al respecte doncs, en opinió d'Hisenda, la prestació per maternitat és un rendiment del treball i com a tal està subjecte a tributar per IRPF.

Retornarà Hisenda els diners?

A hores d'ara, resulta impossible afirmar categòricament quina serà la postura de l'Agència Tributària sobre aquesta qüestió, si bé és cert que sembla poc probable que Hisenda canviï el criteri que ha mantingut de forma reiterada. La sentència del TSJM, tot i ser un precedent important, no estableix jurisprudència i circumscriu els seus efectes al cas de la persona que, amb la seva reclamació judicial, ha donat origen al litigi i ha aconseguit que se li reconegui el dret a que li retornin els més de 3000 euros que havia deixat de percebre.

Quins anys es poden reclamar?

El termini màxim per reclamar un deute a l'Agència Tributària és de 4 anys. Per tant, es pot reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat o paternitat percebudes durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. A partir del 30 de juny de 2017, quan finalitzi la propera campanya de la Renda, també es podrà reclamar per les prestacions generades aquest mateix any, 2016.

En el cas que la prestació de maternitat o paternitat s'hagi cobrat en dos anys (per exemple, si vam començar a cobrar al novembre d'un any i vam acabar al febrer del següent) cal iniciar una reclamació per cada exercici que es podran acumular.

Com podem reclamar?

  • Pas 1: reclamació davant l'Administració d'Hisenda

El primer pas d'aquest procediment de reclamació és de caràcter administratiu. Hem d'adreçar un escrit a l'Agència Tributària demanant la rectificació de l'autoliquidació i la devolució d'ingressos indeguts de l'exercici en que s'ha cobrat la maternitat/paternitat.

Col·lectiu Ronda ha creat un model que podeu descarregar de forma gratuïta per tal que vosaltres mateixos inicieu el tràmit de reclamació administrativa. També hem posat a la vostra disposició un model que contempla la possibilitat de fer una reclamació acumulada en cas que el cobrament de la prestació s'hagi fet en el decurs de dos anys diferents.

On es pot presentar?

- Presencialment a qualsevol Administració d'Hisenda per registre.

- Telemàticament si es disposa de certificat o DNI digital a través d'aquesta pàgina web:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GZ28.shtml (primer apartat).

- Per correu administratiu a Correus presencialment o via online enviant-ho a l'adreça de la vostra administració d'Hisenda.

Si preferiu que siguem nosaltres qui ens fem càrrec d'omplir en representació vostre els formularis i tramitar la seva presentació davant els organismes corresponents, podeu demanar una visita amb el nostre equip de tècnics mitjançant un correu electrònic adreçat a irpfmaternitat@cronda.coop. En aquest cas, el cost de la visita és de 60€+IVA.

Després de presentar els formularis, en el termini d'unes setmanes o mesos, rebreu una proposta de resolució que probablement, atenent al criteri que fins ara ha seguit l'Agència Tributària, sigui contrària a la vostra petició i denegui la devolució. La proposta de resolució us oferirà la possibilitat de presentar al·legacions. No és necessari que ho feu.

Amb posterioritat a la proposta de resolució, rebreu la resolució pròpiament. És important que estigueu atents a la recepció d'aquesta resolució doncs, en cas de denegar la petició com resulta probable que faci, disposareu d'un mes per presentar reclamació davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC)

Pas 2: Recurs al Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC)

La via de reclamació administrativa que cal esgotar de forma prèvia a interposar una demanda judicial inclou la presentació d'un recurs davant el TEARC si la resolució de l'Agència Tributària ha estat desestimatòria respecte la nostra petició de devolució.

El recurs s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la recepció de la resolució de l'Administració (atenció, parlem de la resolució i no de la proposta de resolució que rebreu inicialment).

Si voleu que us tramitem aquesta gestió podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el correu irpfmaternitat@cronda.coop enviant còpia de la resolució rebuda tant aviat com sigui possible en un únic arxiu i indicant la data de recepció de la mateixa. En aquest cas, el cost de la nostra intervenció, que es cobrarà en el moment d'interposar la reclamació, és de 120+IVA. 

A data d'avui, cal tenir present que el TEARC té sobre la taula nombrosos assumptes i un important volum de feina. És probable, doncs, que la resolució del Tribunal trigui entre 3 i 4 anys a arribar. No ens consta cap antecedent de resolució del TEARC sobre aquesta matèria pel que es fa difícil saber quin serà el sentit de la seva resolució. 

Si finalment la resolució és negativa, no hi haurà més remei que acudir a un advocat per informar-se i interposar una reclamació judicial per la via contenciosa administrativa.

Pas 3: Recurs judicial en via contenciosa administrativa

Si el TEARC desestima el nostre recurs i no hi ha hagut durant aquest temps cap resolució del Tribunal Suprem o superior que ho desaconselli, disposarem de dos mesos a partir de la data de resolució per interposar una demanda judicial en via contenciosa administrativa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Per tal de fer-ho, és imprescindible comptar amb l'assessorament d'un advocat/da i procurador/a.

En aquests moments, la interposició del recurs no està lligat a l'obligació d'abonar taxes judicials.

El cost de tramitar el vostre recurs davant el TSJC a través de l'equip d'especialistes de Col·lectiu Ronda és de 400€ + IVA. Aquest preu inclou la despesa de procurador/a i es cobrarà en el moment d'interposar la reclamació.

Tot i ser altament improbable pel fet d'existir ja una resolució judicial prèvia que reconeix aquest dret, cal considerar que un procés judicial d'aquest tipus pot comportar el risc d'haver de fer front al pagament de les costes judicials si es desestima la nostra pretensió. En aquest cas, l'import màxim que se'ns podria imposar és l'equivalent a 1/3 de les quantitat reclamada.

Com reclamar la devolució de l'IRPF corresponent a la prestació per maternitat?

Mrhayata [CC] flickr.com

El criteri exhibit per tribunal madrileny contradiu la postura que l'Agència Tributària sosté al respecte doncs, en opinió d'Hisenda, la prestació per maternitat és un rendiment del treball i com a tal està subjecte a tributar per IRPF.

Retornarà Hisenda els diners?

A hores d'ara, resulta impossible afirmar categòricament quina serà la postura de l'Agència Tributària sobre aquesta qüestió, si bé és cert que sembla poc probable que Hisenda canviï el criteri que ha mantingut de forma reiterada. La sentència del TSJM, tot i ser un precedent important, no estableix jurisprudència i circumscriu els seus efectes al cas de la persona que, amb la seva reclamació judicial, ha donat origen al litigi i ha aconseguit que se li reconegui el dret a que li retornin els més de 3000 euros que havia deixat de percebre.

Quins anys es poden reclamar?

El termini màxim per reclamar un deute a l'Agència Tributària és de 4 anys. Per tant, es pot reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat o paternitat percebudes durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. A partir del 30 de juny de 2017, quan finalitzi la propera campanya de la Renda, també es podrà reclamar per les prestacions generades aquest mateix any, 2016.

En el cas que la prestació de maternitat o paternitat s'hagi cobrat en dos anys (per exemple, si vam començar a cobrar al novembre d'un any i vam acabar al febrer del següent) cal iniciar una reclamació per cada exercici que es podran acumular.

Com podem reclamar?

  • Pas 1: reclamació davant l'Administració d'Hisenda

El primer pas d'aquest procediment de reclamació és de caràcter administratiu. Hem d'adreçar un escrit a l'Agència Tributària demanant la rectificació de l'autoliquidació i la devolució d'ingressos indeguts de l'exercici en que s'ha cobrat la maternitat/paternitat.

Col·lectiu Ronda ha creat un model que podeu descarregar de forma gratuïta per tal que vosaltres mateixos inicieu el tràmit de reclamació administrativa. També hem posat a la vostra disposició un model que contempla la possibilitat de fer una reclamació acumulada en cas que el cobrament de la prestació s'hagi fet en el decurs de dos anys diferents.

On es pot presentar?

- Presencialment a qualsevol Administració d'Hisenda per registre.

- Telemàticament si es disposa de certificat o DNI digital a través d'aquesta pàgina web:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GZ28.shtml (primer apartat).

- Per correu administratiu a Correus presencialment o via online enviant-ho a l'adreça de la vostra administració d'Hisenda.

Si preferiu que siguem nosaltres qui ens fem càrrec d'omplir en representació vostre els formularis i tramitar la seva presentació davant els organismes corresponents, podeu demanar una visita amb el nostre equip de tècnics mitjançant un correu electrònic adreçat a irpfmaternitat@cronda.coop. En aquest cas, el cost de la visita és de 60€+IVA.

Després de presentar els formularis, en el termini d'unes setmanes o mesos, rebreu una proposta de resolució que probablement, atenent al criteri que fins ara ha seguit l'Agència Tributària, sigui contrària a la vostra petició i denegui la devolució. La proposta de resolució us oferirà la possibilitat de presentar al·legacions. No és necessari que ho feu.

Amb posterioritat a la proposta de resolució, rebreu la resolució pròpiament. És important que estigueu atents a la recepció d'aquesta resolució doncs, en cas de denegar la petició com resulta probable que faci, disposareu d'un mes per presentar reclamació davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC)

Pas 2: Recurs al Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC)

La via de reclamació administrativa que cal esgotar de forma prèvia a interposar una demanda judicial inclou la presentació d'un recurs davant el TEARC si la resolució de l'Agència Tributària ha estat desestimatòria respecte la nostra petició de devolució.

El recurs s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la recepció de la resolució de l'Administració (atenció, parlem de la resolució i no de la proposta de resolució que rebreu inicialment).

Si voleu que us tramitem aquesta gestió podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el correu irpfmaternitat@cronda.coop enviant còpia de la resolució rebuda tant aviat com sigui possible en un únic arxiu i indicant la data de recepció de la mateixa. En aquest cas, el cost de la nostra intervenció, que es cobrarà en el moment d'interposar la reclamació, és de 120+IVA. 

A data d'avui, cal tenir present que el TEARC té sobre la taula nombrosos assumptes i un important volum de feina. És probable, doncs, que la resolució del Tribunal trigui entre 3 i 4 anys a arribar. No ens consta cap antecedent de resolució del TEARC sobre aquesta matèria pel que es fa difícil saber quin serà el sentit de la seva resolució. 

Si finalment la resolució és negativa, no hi haurà més remei que acudir a un advocat per informar-se i interposar una reclamació judicial per la via contenciosa administrativa.

Pas 3: Recurs judicial en via contenciosa administrativa

Si el TEARC desestima el nostre recurs i no hi ha hagut durant aquest temps cap resolució del Tribunal Suprem o superior que ho desaconselli, disposarem de dos mesos a partir de la data de resolució per interposar una demanda judicial en via contenciosa administrativa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Per tal de fer-ho, és imprescindible comptar amb l'assessorament d'un advocat/da i procurador/a.

En aquests moments, la interposició del recurs no està lligat a l'obligació d'abonar taxes judicials.

El cost de tramitar el vostre recurs davant el TSJC a través de l'equip d'especialistes de Col·lectiu Ronda és de 400€ + IVA. Aquest preu inclou la despesa de procurador/a i es cobrarà en el moment d'interposar la reclamació.

Tot i ser altament improbable pel fet d'existir ja una resolució judicial prèvia que reconeix aquest dret, cal considerar que un procés judicial d'aquest tipus pot comportar el risc d'haver de fer front al pagament de les costes judicials si es desestima la nostra pretensió. En aquest cas, l'import màxim que se'ns podria imposar és l'equivalent a 1/3 de les quantitat reclamada.