Visites i Abonaments

Abonaments

Si necessiteu un assessorament i consultes continuades sobre temes jurídics concrets, des del Col·lectiu Ronda us oferim un sistema d'abonaments anuals que permet tenir uns avantatges econòmics per als nostres serveis i un conjunt de drets a gaudir.

Els abonaments poden ser individuals, familiars o per a col·lectius, tenen un preu d'entrada (el primer any) i una quota, que varia en funció de l'àrea jurídica que s'escull i del tipus de servei (integral o no). Hi ha també abonaments específics per a persones funcionàries. Per a abonaments de col·lectius o entitats diverses, consulteu preus trucant al 93 268 21 99 o contacteu amb Col·lectiu Ronda aquí.

Mireu quin és l'assessorament que més us convé i comenceu a gaudir dels avantatges:

Abonar-se a un despatx concret no anul·la el fet de poder fer visita a qualsevol altre despatx.