Visites i Abonaments

Abonaments

Si necessiteu un assessorament i consultes continuades sobre temes jurídics concrets, des del Col·lectiu Ronda us oferim un sistema d'abonaments anuals que permet tenir uns avantatges econòmics per als nostres serveis i un conjunt de drets a gaudir.

Els abonaments de Col·lectiu Ronda permeten:

  • Fer consultes gratuïtes relacionades amb l'àmbit de l'abonament.
  • Gaudir d'un descompte del 30% sobre els honoraris fixats pels col·legis professionals en totes les actuacions que vagin més enllà de l'assessorament.
  • En el cas de cooperatives i entitats es pot estudiar la possibilitat d'ampliar els beneficis de l'abonament col·lectiu entre les persones integrants de l'entitat, perquè gaudeixin a títol individual dels avantatges de consultes i descomptes.

Els abonaments poden ser individuals, familiars o per a col·lectius, tenen una quota d'entrada (el primer any i es paga un sol cop) i un preu anual, que varia en funció de l'àrea jurídica que s'escull i del tipus de servei (integral o no). Hi ha també abonaments específics per a persones funcionàries. Per a abonaments de col·lectius o entitats diverses, consulteu preus trucant al 93 268 21 99 o contacteu amb Col·lectiu Ronda aquí.

Mireu quin és l'assessorament que més us convé i comenceu a gaudir dels avantatges:

Abonament

Què inclou

Quota d'entrada

Preu any (IVA inclòs)

Laboral i de Seguretat Social individual

Assessorament en temes de Dret laboral i Seguretat Social (Treball)

60 euros

58 euros

Jurídic-Social individual

Assessorament en temes de Dret bancari, Dret familiar, Dret penal, Dret administratiu i conflictes amb l'Administració, habitatge i entorn, i estrangeria

60 euros

70 euros

Integral individual

Abonament que inclou el Jurídic-Social i el Laboral i de Seguretat Social per a una persona. També inclou assessorament fiscal

60 euros

103 euros

Integral familiar

Abonament que inclou el Jurídic-Social i el Laboral i de Seguretat Social per a la resta de membres de la família que convisquin a la mateixa llar. També inclou assessorament fiscal

60 euros

155 euros

_________________________________

Funció pública

Abonament

Què inclou

Quota d'entrada

Preu/any (IVA inclòs)

Laboral i de Seguretat Social

Assessorament en matèria de condicions laborals i Seguretat Social (Treball)

60 euros

85 euros

Integral individual

Abonament que inclou el Jurídic-Social i el Laboral i de Seguretat Social per a una persona funcionària. També inclou assessorament fiscal

60 euros

134 euros

Integral familiar

Abonament que inclou el Jurídic-Social i el Laboral i de Seguretat Social per a la resta de familiars de persones funcionàries que convisquin a la mateixa llar. També inclou assessorament fiscal

60 euros

187 euros

_________________________________

Si voleu sol·licitar un abonament, ho podeu fer omplint les dades del formulari que teniu a continuació. També podeu venir a qualsevol de les nostres oficines on us el tramitarem o trucant al telèfon 93 268 21 99.

Formulari de sol·licitud
Abonar-se a un despatx concret no anul·la el fet de poder fer visita a qualsevol altre despatx.

Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic