Equip (Cerca lliure)

Equip

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 2009 al despatx de Mataró, i soci de la cooperativa des de l'any 2013. El meu àmbit d'actuació és el laboral, tant en reclamacions individuals, plurals i col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadaments individuals i col·lectius, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de drets i quantitats, tutela dels drets fonamentals, negociació col·lectiva,etc.

Advocada del Col·lectiu Ronda des del 2010. En sóc sòcia des del 2015. La meva àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Advocat al Col·lectiu Ronda des del setembre del 2012, començant com a estudiant en pràctiques, i dedicat actualment a l'àmbit Laboral, assessorant a treballadores i treballadors en tot tipus de reclamacions en la defensa dels seus interessos.

Amb més d'11 anys d'experiència en Dret Administratiu en altres bufets d'advocats, vaig entrar a Col·lectiu Ronda l'any  2013, continuant i ampliant les meves especialitats en el camp del Dret Administratiu (dret sancionador, contenciós administratiu, medi ambient, danys i perjudicis, contractació pública, autoritzacions i llicències, subvencions i funció pública).