Equip (Cerca lliure)

Equip

Sóc advocat del Col·lectiu Ronda des de l'any 2004 i, específicament, soci, des de l'any 2005. Exerceixo ininterrompudament com advocat laboralista des de l'any 93 i, per tant, acumulo una experiència considerable en la pràctica judicial. Amb anterioritat, havia prestat serveis, també com advocat laboralista, defensant treballadors, al Gabinet Jurídic de la CONC (CCOO). He estat objector de consciència. També professor associat a la UPF.

Advocat i soci del Col·lectiu Ronda, hi treballo des del 2005. L'àrea d'actuació es en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals com col·lectivesdels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

La meva trajectòria com a advocat però és de més de 34 anys, i fa més de 10 anys que dono classes de Dret Laboral com a professor adjunt a la UAB. Exerceixo als despatxos del Col·lectiu a Granollers i Mollet.

Advocat i soci del Col·lectiu Ronda. Sóc especialista en Dret Bancari i casos de mala praxis bancària i en la defensa dels drets dels consumidors afectats per la comercialització irregular de productes financers com ara, per exemple, participacions preferents, execucions hipotecàries, deute subordinat, clàusules sòl, hipoteques multidivisa, IRPH, valors Santanders, swaps hipotecaris o bons d'empresa.

Des del 2007 treballo com a advocada al Col·lectiu Ronda i en sóc sòcia des de 2013. Estic especialitzada en Dret Processal, Civil i Bancari.