Advocat/da

Nicolás Alonso

La meva àrea d'actuació s'emmarca en l'àmbit Laboral i de la Seguretat Social, tant en matèria de prestacions d'incapacitat temporal i permanent, determinació de contingència professional, recàrrec de prestacions, reclamació per danys en accidents de treball i malalties professionals, grau de discapacitat, jubilacions i altres prestacions i subsidis; com pel que fa a reclamacions individuals o col·lectives de treballadors de l'empresa privada i empleats públics (acomiadaments, modificació substancial de les condicions de treball, reclamacions de quantitat, reconeixement de drets, sancions, tutela de drets fonamentals, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva i altres).

Treballo al despatx del Col·lectiu Ronda a Madrid.

Especialitats

Formació

Despatxos

Madrid Princesa, 7, 1º 2ª Tel. 91 429 31 70