Advocat/da

Lara Rodríguez

Advocada del Col·lectiu Ronda des del 2010. En sóc sòcia des del 2015. La meva àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Advocada nº 37.420 de l'ICAB des de l'any 2011.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99