Secció Dret Cooperatiu ICAB

Col·lectiu Ronda participa a la nova Secció de Dret Cooperatiu del Col·legi d'Advocats de Barcelona

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) acaba d'inaugurar una secció de Dret Cooperatiu i de l'Economia Social amb l'objectiu de reforçar el coneixement normatiu específic en aquesta matèria i fer que des del Col·legi es recolzi específicament aquells professionals de l'advocacia que ja s'hi dediquen, així com els que que vulguin especialitzar-s'hi. Dins la nova secció hi participen dues persones tècniques de Col·lectiu Ronda.

La nova secció, que té la naturalesa dins la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, respon precisament a l’interès creixent de la societat per formes empresarials i relacionals que tinguin en compte factors més enllà de l’obtenció de benefici, com són els factors mediambientals i de preocupació per la persona, el seu desenvolupament i el desenvolupament local on es troba l’activitat. Unes formes empresarials o associatives que tenen unes especificitats i una normativa concreta que “fa necessària crear especialistes en Dret Cooperatiu i de l'Economia Social” segons es recalca des de l'ICAB.

L'equip de la Secció de Dret Cooperatiu està integrada, entre els seus vocals, per dues persones de Col·lectiu Ronda, l'advocada especialista de l'àrea d'Economia Social Marina Berga, i un dels fundadors de la cooperativa, Jordi Pujol i Moix. Ambdós formaven part de la candidatura única que es va presentar a les eleccions per a la nova secció, eleccions que s'havien de celebrar el passat 18 de juliol però que van quedar desconvocades precisament al no concórrer més que una llista única.

La nova Secció de Dret cooperatiu i d'Economia Social, s'ha marcat, entre d'altres, els objectius següents a seguir:

a) Crear un grup de debat en què compartir les experiències i els dubtes que sorgeixin en aplicació de la normativa d'Economia Social.

b) Delimitar criteris que unifiquin l'actuació dels advocats/des i puguin facilitar el treball de les persones que desenvolupen la seva activitat en qualsevol de les àrees de l'Economia Social que resultin afectades.

c) Col·laborar en la formació dels companys/es que estiguin interessats/des en especialitzar-se en aquesta matèria i oferir pautes que permetin a les persones col·legiades de l'ICAB liderar aquest sector d'activitat.

d) Crear un fòrum transversal d'especialistes en què sorgeixin idees i iniciatives que potenciïn la imatge de l'advocat/da expert/a en Dret Cooperatiu i de l’Economia Social davant les institucions i ciutadans.

e) Facilitar a tots els advocats/des que no es trobin especialitzats en Dret Cooperatiu i de l’Economia Social eines de coneixement adequades en aquest àmbit.

Col·lectiu Ronda participa a la nova Secció de Dret Cooperatiu del Col·legi d'Advocats de Barcelona

La nova secció, que té la naturalesa dins la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, respon precisament a l’interès creixent de la societat per formes empresarials i relacionals que tinguin en compte factors més enllà de l’obtenció de benefici, com són els factors mediambientals i de preocupació per la persona, el seu desenvolupament i el desenvolupament local on es troba l’activitat. Unes formes empresarials o associatives que tenen unes especificitats i una normativa concreta que “fa necessària crear especialistes en Dret Cooperatiu i de l'Economia Social” segons es recalca des de l'ICAB.

L'equip de la Secció de Dret Cooperatiu està integrada, entre els seus vocals, per dues persones de Col·lectiu Ronda, l'advocada especialista de l'àrea d'Economia Social Marina Berga, i un dels fundadors de la cooperativa, Jordi Pujol i Moix. Ambdós formaven part de la candidatura única que es va presentar a les eleccions per a la nova secció, eleccions que s'havien de celebrar el passat 18 de juliol però que van quedar desconvocades precisament al no concórrer més que una llista única.

La nova Secció de Dret cooperatiu i d'Economia Social, s'ha marcat, entre d'altres, els objectius següents a seguir:

a) Crear un grup de debat en què compartir les experiències i els dubtes que sorgeixin en aplicació de la normativa d'Economia Social.

b) Delimitar criteris que unifiquin l'actuació dels advocats/des i puguin facilitar el treball de les persones que desenvolupen la seva activitat en qualsevol de les àrees de l'Economia Social que resultin afectades.

c) Col·laborar en la formació dels companys/es que estiguin interessats/des en especialitzar-se en aquesta matèria i oferir pautes que permetin a les persones col·legiades de l'ICAB liderar aquest sector d'activitat.

d) Crear un fòrum transversal d'especialistes en què sorgeixin idees i iniciatives que potenciïn la imatge de l'advocat/da expert/a en Dret Cooperatiu i de l’Economia Social davant les institucions i ciutadans.

e) Facilitar a tots els advocats/des que no es trobin especialitzats en Dret Cooperatiu i de l’Economia Social eines de coneixement adequades en aquest àmbit.