III Edició del Postgrau "Economia Social i Solidària - Estudis Europeus"

Els estudis formen part del programa European Manager in Social Economy+ (EMISE+)

Ja és oberta la preinscripció per a la tercera edició del postgrau «Economia Social i Solidària – Estudis Europeus» en què enguany, una vegada més, Col·lectiu Ronda hi participarà integrats dins l'equip de docents.

El proper dia 8 d'octubre s'iniciarà l'activitat del postgrau "Economia Social i Solidària - Estudis Europeus" impulsat per l’Escola de Formació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i coordinat acadèmicament per La Ciutat Invisible SCCL. En aquesta ocasió, el postgrau comptarà amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola Lliure El Sol. L'equip de docents està integrat per una vintena de professionals del sector procedents de La Ciutat Invisible, Coop57, Labcoop, Coòpolis BCN, ACAF, MigrESS o Dimmons, entre altres cooperatives i associacions, així com membres de les Comissions d’Economies Feministes i Balanç Social de la XES. Una vegada més, Col·lectiu Ronda també formarà part d'aquest equip docent que continuarà amb la tasca de formar professionals qualificats en l'àmbit de l'economia social i solidària que puguin sostenir l'impuls als sectors productius emergents i contribuir a acompanyar i assessorar la creació de noves noves cooperatives, així com consolidar els projectes cooperatius ja existents.

Aquesta tercera edició del Postgrau -que es perllongarà fins a l'1 de juliol de 2019- estarà oberta a 20 alumnes, contempla 3 Mòduls de 150 hores de formació presencial i inclou dues visites formatives al Bages i Andalusia. L’alumnat del Postgrau, havent complert amb la participació mínima i la realització de les tasques exigides en els estudis, podrà optar a les acreditacions següents:

– Titol professional Cadre-dirigeant d’entreprise d’ESS, de l’Institut AROBASE (França).
– Titol universitari Manager in Social Economy, de la Universat de Pecs (Hongría) (30 Crèdits ECTS) (Amb matriculació extra a la Universitat de Pecs).

Podeu ampliar aquesta informació, consultar els programes de cadascun dels mòduls formatius i fer la vostra preinscripció en aquest enllaç:

Els estudis formen part del programa European Manager in Social Economy+ (EMISE+)

El proper dia 8 d'octubre s'iniciarà l'activitat del postgrau "Economia Social i Solidària - Estudis Europeus" impulsat per l’Escola de Formació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i coordinat acadèmicament per La Ciutat Invisible SCCL. En aquesta ocasió, el postgrau comptarà amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola Lliure El Sol. L'equip de docents està integrat per una vintena de professionals del sector procedents de La Ciutat Invisible, Coop57, Labcoop, Coòpolis BCN, ACAF, MigrESS o Dimmons, entre altres cooperatives i associacions, així com membres de les Comissions d’Economies Feministes i Balanç Social de la XES. Una vegada més, Col·lectiu Ronda també formarà part d'aquest equip docent que continuarà amb la tasca de formar professionals qualificats en l'àmbit de l'economia social i solidària que puguin sostenir l'impuls als sectors productius emergents i contribuir a acompanyar i assessorar la creació de noves noves cooperatives, així com consolidar els projectes cooperatius ja existents.

Aquesta tercera edició del Postgrau -que es perllongarà fins a l'1 de juliol de 2019- estarà oberta a 20 alumnes, contempla 3 Mòduls de 150 hores de formació presencial i inclou dues visites formatives al Bages i Andalusia. L’alumnat del Postgrau, havent complert amb la participació mínima i la realització de les tasques exigides en els estudis, podrà optar a les acreditacions següents:

– Titol professional Cadre-dirigeant d’entreprise d’ESS, de l’Institut AROBASE (França).
– Titol universitari Manager in Social Economy, de la Universat de Pecs (Hongría) (30 Crèdits ECTS) (Amb matriculació extra a la Universitat de Pecs).

Podeu ampliar aquesta informació, consultar els programes de cadascun dels mòduls formatius i fer la vostra preinscripció en aquest enllaç: