Incapacitat Absoluta d’un treballador de Roca de Gavà per exposició a l'amiant


Breu anàlisi de la recent sentència del Jutjat Social 33 de Barcelona d’1 de gener de 2022, nº 1/2022, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, declarant en situació d’Incapacitat Permanent i Absoluta derivada de Malaltia Professional a un treballador de l’empresa ROCA SA de Gavà (Baix Llobregat) que patia un greu mesotelioma pleural a causa de l’exposició laboral a amiant sense mesures preventives.

Breu explicació del cas

Aquesta setmana m'han notificat una nova sentència de treballador exposat a l’amiant a l'empresa ROCA SA de Gavà.

En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis a les seccions de «manguitos, fundición de radiadores, taller mecánico, taller de mantenimiento de radiadores y grifería» del 1971 a 2008, durant 37 anys, a l'empresa exposat al seu lloc de treball a l'amiant, i que va causar d’un greu MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNE causat per l’asbest inhalat al centre de treball. Pocs després de sol·licitar la invalidesa, el treballador desgraciadament va morir a causa de la greu patologia pulmonar professional.

La Inspecció de Treball va determinar en el corresponent Informe que l’empresa no va complir la normativa en matèria preventiva per exposició a l’amiant declarant la manca de mesures de seguretat a l’empresa.

Sentència del JS33 de Barcelona

Aquesta darrera sentència del Jutjat Social 33 de Barcelona d’1 de gener de 2022, nº 1/2022 resol declarar al treballador en situació d’Incapacitat Permanent i Absoluta, derivada de Malaltia Professional (malgrat l’empleat havia causat desgraciada defunció durant la tramitació del judici), declarant de forma molt contundent i literalment com a fet provat que:

«6. La empresa ROCA SANITARIO SA no adoptó ninguna medida preventiva en materia de protección del trabajador ante su exposición al amianto, máxime considerando que en la sección de grifería sí que se empleaban elementos que contenían amianto, como unas juntas de “cartón amianto” que la empresa demandada adjunta al procedimiento como prueba documental.»

Alhora, en un altre fet provat literalment que:

«8. La causa de dicha patología es la exposición al amianto, que se produjo durante el periodo que duró la relación laboral con ROCA SANITARIO SA»

Per tant, ens trobem amb una nova i contundent sentència judicial que determina que una greu patologia d’un dels treballadors de Roca va ser causada per l’exposició a l’amiant, i que aquesta empresa no va adoptar cap mesura preventiva en

Jurisprudència respecte a l’exposició a amiant a ROCA SA

ROCA SANITARIO SA és una empresa coneguda del Gavà (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació productes principalment de bany, producció en la que s'ha fet durant dècades substàncies perilloses pels treballadors, com amiant o sílice, malgrat l’empresa nega encara avui l’exposició a asbest dels seus treballadors.

L'amiant, malgrat la negativa encara avui a reconèixer-ho per part de l’empresa, es feia servir en múltiples espais de l’empresa, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

En diverses sentències judicials s’ha declarat la exposició laboral dels treballadors de Roca SA de Gavà a l’amiant, i la manca de mesures de seguretat a l'empresa per exposició a l'amiant. Per tant, ja hi ha reiterada jurisprudència que determina de forma definitiva les greus infraccions preventives empresarials de la coneguda empresa, que van causar greus (i fins i tot mortals en molts casos) malalties professionals entre els seus treballadors.

Com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 14/9/2020 (Nº 3839/2020), que va condemnar a ROCA SA a indemnitzar a un treballador també amb un greu mesotelioma pleural derivat de l’exposició a l’amiant al centre de treball de Gavà, determinant com a fet provat literalment que:

«(en la empresa ROCA SANITARIO SA de Gavà) no se ha observado ninguna medida preventiva para la protección de los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto»

I també com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17/6/2019 (Nº 3155/2019), que va va declarar que la mort d’un altre treballador era derivada de Malaltia Professional al centre de treball de Gavà, determinant com a fet provat literalment que:

«En la sección de fundición de grifos de la fábrica de Roca Sanitarios en Gavà se empleaba una junta que contenía amianto y los trabajadores pasaban una herramienta por ella para limpiarla, generando polvo con esta acción»

Un cop més sentències judicials determinen que els treballadors de ROCA SANITARIO SA de Gavà van patir gravíssimes malalties a causa de l'amiant inhalat als seus llocs de treball, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva, en una empresa que a data d’avui encara ho nega tot.

Breu explicació del cas

Aquesta setmana m'han notificat una nova sentència de treballador exposat a l’amiant a l'empresa ROCA SA de Gavà.

En aquest procediment és tracta d'un treballador que va prestar els seus serveis a les seccions de «manguitos, fundición de radiadores, taller mecánico, taller de mantenimiento de radiadores y grifería» del 1971 a 2008, durant 37 anys, a l'empresa exposat al seu lloc de treball a l'amiant, i que va causar d’un greu MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNE causat per l’asbest inhalat al centre de treball. Pocs després de sol·licitar la invalidesa, el treballador desgraciadament va morir a causa de la greu patologia pulmonar professional.

La Inspecció de Treball va determinar en el corresponent Informe que l’empresa no va complir la normativa en matèria preventiva per exposició a l’amiant declarant la manca de mesures de seguretat a l’empresa.

Sentència del JS33 de Barcelona

Aquesta darrera sentència del Jutjat Social 33 de Barcelona d’1 de gener de 2022, nº 1/2022 resol declarar al treballador en situació d’Incapacitat Permanent i Absoluta, derivada de Malaltia Professional (malgrat l’empleat havia causat desgraciada defunció durant la tramitació del judici), declarant de forma molt contundent i literalment com a fet provat que:

«6. La empresa ROCA SANITARIO SA no adoptó ninguna medida preventiva en materia de protección del trabajador ante su exposición al amianto, máxime considerando que en la sección de grifería sí que se empleaban elementos que contenían amianto, como unas juntas de “cartón amianto” que la empresa demandada adjunta al procedimiento como prueba documental.»

Alhora, en un altre fet provat literalment que:

«8. La causa de dicha patología es la exposición al amianto, que se produjo durante el periodo que duró la relación laboral con ROCA SANITARIO SA»

Per tant, ens trobem amb una nova i contundent sentència judicial que determina que una greu patologia d’un dels treballadors de Roca va ser causada per l’exposició a l’amiant, i que aquesta empresa no va adoptar cap mesura preventiva en

Jurisprudència respecte a l’exposició a amiant a ROCA SA

ROCA SANITARIO SA és una empresa coneguda del Gavà (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació productes principalment de bany, producció en la que s'ha fet durant dècades substàncies perilloses pels treballadors, com amiant o sílice, malgrat l’empresa nega encara avui l’exposició a asbest dels seus treballadors.

L'amiant, malgrat la negativa encara avui a reconèixer-ho per part de l’empresa, es feia servir en múltiples espais de l’empresa, i l'exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l'asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l'indestructible amiant als pulmons), entre d'altres.

En diverses sentències judicials s’ha declarat la exposició laboral dels treballadors de Roca SA de Gavà a l’amiant, i la manca de mesures de seguretat a l'empresa per exposició a l'amiant. Per tant, ja hi ha reiterada jurisprudència que determina de forma definitiva les greus infraccions preventives empresarials de la coneguda empresa, que van causar greus (i fins i tot mortals en molts casos) malalties professionals entre els seus treballadors.

Com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 14/9/2020 (Nº 3839/2020), que va condemnar a ROCA SA a indemnitzar a un treballador també amb un greu mesotelioma pleural derivat de l’exposició a l’amiant al centre de treball de Gavà, determinant com a fet provat literalment que:

«(en la empresa ROCA SANITARIO SA de Gavà) no se ha observado ninguna medida preventiva para la protección de los trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto»

I també com a exemple d’aquestes resolucions, a la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17/6/2019 (Nº 3155/2019), que va va declarar que la mort d’un altre treballador era derivada de Malaltia Professional al centre de treball de Gavà, determinant com a fet provat literalment que:

«En la sección de fundición de grifos de la fábrica de Roca Sanitarios en Gavà se empleaba una junta que contenía amianto y los trabajadores pasaban una herramienta por ella para limpiarla, generando polvo con esta acción»

Un cop més sentències judicials determinen que els treballadors de ROCA SANITARIO SA de Gavà van patir gravíssimes malalties a causa de l'amiant inhalat als seus llocs de treball, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva, en una empresa que a data d’avui encara ho nega tot.