Atur i subsidis majors de 55 anys

Atur i subsidis majors de 55 anys

Les successives i regressives reformes que s’han anat imposant al sistema de protecció front a la desocupació han tingut conseqüències especialment greus pel col·lectiu de treballadors i treballadores de més de 50 anys, un dels més afectats per la intensa onada de destrucció de llocs de treball que patim des de fa anys. Per a aquestes persones, massivament expulsades del món laboral i amb notòries dificultats per tornar-hi, s’ha dificultat l’accés a prestacions i subsidis que els assegurin uns nivells mínims d’ingressos que preservin la dignitat de la seva existència al mateix temps que es penalitza severament el seu possible accés a la jubilació.

Els nostres experts en Seguretat Social us poden ajudar a fer front a una situació complicada com és aquesta gestionant els tràmits que us han de permetre sortejar les dificultats que imposen els més recents canvis normatius.