Urbanisme

Urbanisme

L'àmbit de l'Urbanisme és, probablement, un dels camps del Dret que presenta una major complexitat donada la necessària confluència de pràctiques, especialitats i perfils professionals que de forma ordinària poden arribar a intervenir en algunes de les qüestions que integren aquesta àrea del Dret.

L'equip multidisciplinari del Col·lectiu Ronda acredita una dilatada experiència en aquest àmbit, principalment pel que fa a la presentació d'al·legacions i la impugnació judicial de diferents instruments de plantejament i gestió urbanística, però també en tot allò relacionat amb procediments d'expropiació i sancionadors, de responsabilitat patrimonial o en processos penals per delictes d'urbanisme, entre d'altres moltes matèries encabides dins l'amplia paraigües del Dret Urbanístic.