Fibromiàlgia, fatiga crònica i SSQM

Fibromiàlgia, fatiga crònica i SSQM

Aquestes patologies, encabides dins la denominació més genèrica de Síndromes de Sensibilització Central, tot i tenir tenen una creixent i evident incidència sobre el conjunt de la població continuen greument invisibilitzades com a conseqüència de la manca de reconeixement que encara les afecta i, malauradament, d'una intolerable taxa d'infradiagnosi. Situació que sovint es tradueix en grans dificultats per accedir a tractaments mèdics especialitzats i veure reconeguda la capacitat invalidant d'aquestes patologies i, per tant, les prestacions econòmiques que els corresponen.