Contractes

Contractes

 Col·lectiu Ronda ofereix un servei d'assessorament integral en matèria de contractació civil i mercantil que inclou la possibilitat de fer-nos càrrec de l'anàlisi i estudi legal previ, negociació quan sigui necessari i redacció final o interpretació de qualsevol tipus de contracte referent a matèries com ara, per exemple, permutes, arrendaments, préstecs hipotecaris, prestació de serveis o donacions, entre d'altres.

En tots els casos, el nostre equip d'advocats i advocades l'aconsellarà de forma personalitzada per tal que el contracte resulti tan favorable com sigui possible als seus interessos i necessitats, aportant sòlides garanties legals i posant remei de forma anticipada les possibles dificultats i problemàtiques que es poden presentar en el decurs de l'execució del contracte.

Vine al Col·lectiu Ronda, nosaltres ens encarreguem Has de fer la declaració de la renda?