Recuperar les despeses de constitució de la hipoteca


Col·lectiu Ronda i ASUFIN col·laboraran per presentar demandes conjuntes per aconseguir la devolució de les despeses de constitució de la hipoteca (notaria, gestoria, registre i taxació) i els imports corresponents a la comissió d’apertura arran de la sentència del TJUE que obre la porta a reclamar aquest imports.

Col·lectiu Ronda col·laborarà amb ASUFIN, Associació d’Usuaris Financers, per tal de tramitar les demandes de totes les persones que s’associïn a l’entitat i vulguin reclamar judicialment la devolució de les despeses de constitució de la seva hipoteca i l’import que van abonar en concepte de comissió d’apertura.

Per tal d’unir-se a aquestes demandes, cal posar-se en contacte amb ASUFIN a través del correu gastos-hipoteca@asufin.com o visitant la seva pàgina web www.asufin.com. El cost d’associar-se és de 10 € l’any.

Addicionalment, posem gratuïtament a la vostra disposició un formulari que podeu descarregar-vos per presentar davant la vostra entitat la reclamació extrajudicial. En cas que presenteu aquesta demanda i no obtingueu resposta o el banc es negui a atendre la vostra petició, ja es podrà acudir a la vida judicial i presentar la corresponent demanda

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha tornat a sortir en defensa dels usuaris de banca de l’Estat espanyol corregint el criteri del Tribunal Suprem espanyol. En una important sentència dictada el passat 16 de juliol, el tribunal amb seu a Luxemburg determina que és possible reclamar la devolució dels imports abonats en concepte de constitució de la hipoteca (notaria, gestoria, registre i taxació). La resolució no només aborda aquesta important qüestió sinó que també es pronuncia sobre la validesa de la clàusula d’apertura (que esdevé reclamable, segons el TJUE) i la imposició de les costes processals, ambdues qüestions igualment transcendents i sobre les quals l’Alt Tribunal europeu ha resolt de forma favorable als consumidors, al contrari del que abans havia fet el Tribunal Suprem (TS).

Si la clàusula és abusiva, la devolució no es pot minorar

En essència i de forma molt resumida, la sentència del TJUE diu que si una clàusula es declarada abusiva per part d’un tribunal nacional, aquesta ha de ser considerada nul·la i cal suprimir-la del contracte, compensat les despeses que hagi pogut generar. De fet, el mateix que el TJUE ha repetit reiteradament en altres conflictes referents a les hipoteques subscrites a l’Estat espanyol com ara, per exemple, la polèmica clàusula sòl.

Si el TJUE ja ho havia dit abans, on és la novetat? Doncs la novetat és que la sentència del TJUE contradiu el criteri del Tribunal Suprem espanyol que, fins ara, era el que la resta de tribunals estaven obligats a aplicar.

El Tribunal Suprem havia sentenciat l’any 2015 que les despeses de constitució de la hipoteca podien ser declarades abusives però que, fins i tot en aquest cas, l’obligació d’abonar-les es repartia al 50% entre el propi client i la entitat. A més a més, el TS excloïa de la possibilitat de reclamar per abusivitat les clàusules referents a la imposició d’una comissió d’apertura i el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD) que, segon el seu criteri, era responsabilitat exclusiva del clients.

També es pot reclamar per la comissió d’apertura

De gran rellevància pels consumidors és el fet que el TJUE també contradiu al Tribunal Suprem pel que fa a la denominada comissió d’apertura. En sentit contrari al TS, el tribunal europeu considera que aquesta clàusula (que habitualment suposa un encariment d’entre el 0,5% i el 3% de l’import de la hipoteca) està subjecta a la possibilitat del control de transparència per part dels tribunals nacionals que hauran de comprovar, per exemple, si la informació facilitada per part de l’entitat era clara i suficient o si aquest import es correspon i es justifica amb un servei efectivament ofert pel banc. Un extrem aquest que, segons la nostra experiència, en poques ocasions es compleix.

Per tant, aquests remarcables imports -recordem, entre un 0,5% i un 3% de l’import total de la hipoteca- ara també poden ser reclamats quan un tribunal apreciï l’abusivitat de la clàusula quan no consti justificat aquest cost.

Gir radical a la situació

Durant anys, la posició adoptada pel Tribunal Suprem feia profundament complicat reclamar per aconseguir la devolució de l’import de les despeses de constitució, doncs les limitacions imposades per l’Alt Tribunal exercien un lògic efecte dissuasori sobre els clients afectats. Ara, però, la sentència del TJUE aplana el camí per a aquest tipus de reclamacions. Una notable diferència a la qual cal sumar el fet rellevant que d’ençà d’aquesta sentència també tenim ocasió d’aconseguir la devolució dels imports de la comissió d’apertura, que poden arribar a ser d’una quantia important.

Com assenyalàvem al principi, la nostra cooperativa col·laborarà amb ASUFIN per tal que totes les persones que ho desitgin i s’adrecin a la pròpia ASUFIN puguin instar la devolució d’aquests imports indegudament abonats.

Us recordem que per tal de tramitar aquesta reclamació judicial, us podeu posar en contacte amb ASUFIN a través d’aquest compte de correu gastos-hipoteca@asufin.com o visitant la seva pàgina web www.asufin.com

Col·lectiu Ronda col·laborarà amb ASUFIN, Associació d’Usuaris Financers, per tal de tramitar les demandes de totes les persones que s’associïn a l’entitat i vulguin reclamar judicialment la devolució de les despeses de constitució de la seva hipoteca i l’import que van abonar en concepte de comissió d’apertura.

Per tal d’unir-se a aquestes demandes, cal posar-se en contacte amb ASUFIN a través del correu gastos-hipoteca@asufin.com o visitant la seva pàgina web www.asufin.com. El cost d’associar-se és de 10 € l’any.

Addicionalment, posem gratuïtament a la vostra disposició un formulari que podeu descarregar-vos per presentar davant la vostra entitat la reclamació extrajudicial. En cas que presenteu aquesta demanda i no obtingueu resposta o el banc es negui a atendre la vostra petició, ja es podrà acudir a la vida judicial i presentar la corresponent demanda

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha tornat a sortir en defensa dels usuaris de banca de l’Estat espanyol corregint el criteri del Tribunal Suprem espanyol. En una important sentència dictada el passat 16 de juliol, el tribunal amb seu a Luxemburg determina que és possible reclamar la devolució dels imports abonats en concepte de constitució de la hipoteca (notaria, gestoria, registre i taxació). La resolució no només aborda aquesta important qüestió sinó que també es pronuncia sobre la validesa de la clàusula d’apertura (que esdevé reclamable, segons el TJUE) i la imposició de les costes processals, ambdues qüestions igualment transcendents i sobre les quals l’Alt Tribunal europeu ha resolt de forma favorable als consumidors, al contrari del que abans havia fet el Tribunal Suprem (TS).

Si la clàusula és abusiva, la devolució no es pot minorar

En essència i de forma molt resumida, la sentència del TJUE diu que si una clàusula es declarada abusiva per part d’un tribunal nacional, aquesta ha de ser considerada nul·la i cal suprimir-la del contracte, compensat les despeses que hagi pogut generar. De fet, el mateix que el TJUE ha repetit reiteradament en altres conflictes referents a les hipoteques subscrites a l’Estat espanyol com ara, per exemple, la polèmica clàusula sòl.

Si el TJUE ja ho havia dit abans, on és la novetat? Doncs la novetat és que la sentència del TJUE contradiu el criteri del Tribunal Suprem espanyol que, fins ara, era el que la resta de tribunals estaven obligats a aplicar.

El Tribunal Suprem havia sentenciat l’any 2015 que les despeses de constitució de la hipoteca podien ser declarades abusives però que, fins i tot en aquest cas, l’obligació d’abonar-les es repartia al 50% entre el propi client i la entitat. A més a més, el TS excloïa de la possibilitat de reclamar per abusivitat les clàusules referents a la imposició d’una comissió d’apertura i el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD) que, segon el seu criteri, era responsabilitat exclusiva del clients.

També es pot reclamar per la comissió d’apertura

De gran rellevància pels consumidors és el fet que el TJUE també contradiu al Tribunal Suprem pel que fa a la denominada comissió d’apertura. En sentit contrari al TS, el tribunal europeu considera que aquesta clàusula (que habitualment suposa un encariment d’entre el 0,5% i el 3% de l’import de la hipoteca) està subjecta a la possibilitat del control de transparència per part dels tribunals nacionals que hauran de comprovar, per exemple, si la informació facilitada per part de l’entitat era clara i suficient o si aquest import es correspon i es justifica amb un servei efectivament ofert pel banc. Un extrem aquest que, segons la nostra experiència, en poques ocasions es compleix.

Per tant, aquests remarcables imports -recordem, entre un 0,5% i un 3% de l’import total de la hipoteca- ara també poden ser reclamats quan un tribunal apreciï l’abusivitat de la clàusula quan no consti justificat aquest cost.

Gir radical a la situació

Durant anys, la posició adoptada pel Tribunal Suprem feia profundament complicat reclamar per aconseguir la devolució de l’import de les despeses de constitució, doncs les limitacions imposades per l’Alt Tribunal exercien un lògic efecte dissuasori sobre els clients afectats. Ara, però, la sentència del TJUE aplana el camí per a aquest tipus de reclamacions. Una notable diferència a la qual cal sumar el fet rellevant que d’ençà d’aquesta sentència també tenim ocasió d’aconseguir la devolució dels imports de la comissió d’apertura, que poden arribar a ser d’una quantia important.

Com assenyalàvem al principi, la nostra cooperativa col·laborarà amb ASUFIN per tal que totes les persones que ho desitgin i s’adrecin a la pròpia ASUFIN puguin instar la devolució d’aquests imports indegudament abonats.

Us recordem que per tal de tramitar aquesta reclamació judicial, us podeu posar en contacte amb ASUFIN a través d’aquest compte de correu gastos-hipoteca@asufin.com o visitant la seva pàgina web www.asufin.com