Netejar la roba de treball

La sentència recorda que la seguretat i la salut en el treball és responsabilitat de l'empresa

La Sala Social de l'Audiència Nacional condemna a una empresa dedicada a la prestació de serveis de prevenció a fer-se càrrec de la neteja, desinfecció i eventual destrucció de la roba de treball del seu personal sanitari en considerar la vestimenta un Equip de Protecció Individual ( EPI)

L'Audiència Nacional ha estimat les demandes interposades per la representació sindical de la plantilla d'un servei de prevenció extern contra la decisió de l'empresa d'obligar als seus treballadors a fer-se càrrec pels seus propis mitjans de la neteja de la seva vestimenta laboral, amb l'única excepció d'aquells casos en què la roba s'hagués vist afectada per esquitxades de fluids.

Fins a juliol de 2016, l'empresa s'havia fet càrrec de la neteja de la roba del seu personal sanitari, conformat per metges i DUI (Diplomats Universitaris en Infermeria), acreditant l'existència de risc biològic per exposició a agents químics i contacte físic amb pacients. No obstant això, amb posterioritat a aquesta data, es va fer arribar una circular informativa a la plantilla informant que a partir d'aquell moment, la responsabilitat de netejar la vestimenta laboral seria dels propis empleats en considerar que la roba no constitueix un Equip de Protecció Individual ( EPI) i que l'activitat de vigilància de la salut no contempla les mateixes obligacions empresarials pel que fa a seguretat i higiene que altres activitats d'assistència sanitària.

Risc biològic

La sentència, dictada per l'Audiència Nacional a instància del despatx de Col·lectiu Ronda a Madrid, rebat l'argumentació de l'empresa i desestima la pretensió de considerar l'activitat de vigilància de la salut escindida del conjunt de pràctiques englobades en l'assistència sanitària. Així, considera que l'exposició a agents químics mentre es realitzen serveis de prevenció en empreses client constitueix un risc professional per a metges i DUIs, com també ho són la manipulació de residus biològics i la possibilitat de veure's exposats a esquitxades de fluids en processos com la extracció de sang. Per tant, la sentència recorda «les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de cap manera sobre els treballadors», tal com succeiria si l'empresa aconseguís imposar la seva pretensió d'obligar-los a fer-se càrrec de la neteja de seus uniformes, que constitueixen, segons el contingut de la resolució, «l'última barrera [protectora] davant els agents biològics, potencialment presents en l'assistència sanitària». D'aquesta forma, i aquesta consideració resulta d'interès per al conjunt dels professionals del sector, la roba de treball del personal sanitari dedicat a la prevenció i vigilància de la salut, ostenta, en la seva definició de «última barrera», la plena consideració d'Equip de Protecció individual (EPI) i la responsabilitat del seu subministrament i manteniment recau de manera exclusiva sobre l'empresa.

La sentència recorda que la seguretat i la salut en el treball és responsabilitat de l'empresa

L'Audiència Nacional ha estimat les demandes interposades per la representació sindical de la plantilla d'un servei de prevenció extern contra la decisió de l'empresa d'obligar als seus treballadors a fer-se càrrec pels seus propis mitjans de la neteja de la seva vestimenta laboral, amb l'única excepció d'aquells casos en què la roba s'hagués vist afectada per esquitxades de fluids.

Fins a juliol de 2016, l'empresa s'havia fet càrrec de la neteja de la roba del seu personal sanitari, conformat per metges i DUI (Diplomats Universitaris en Infermeria), acreditant l'existència de risc biològic per exposició a agents químics i contacte físic amb pacients. No obstant això, amb posterioritat a aquesta data, es va fer arribar una circular informativa a la plantilla informant que a partir d'aquell moment, la responsabilitat de netejar la vestimenta laboral seria dels propis empleats en considerar que la roba no constitueix un Equip de Protecció Individual ( EPI) i que l'activitat de vigilància de la salut no contempla les mateixes obligacions empresarials pel que fa a seguretat i higiene que altres activitats d'assistència sanitària.

Risc biològic

La sentència, dictada per l'Audiència Nacional a instància del despatx de Col·lectiu Ronda a Madrid, rebat l'argumentació de l'empresa i desestima la pretensió de considerar l'activitat de vigilància de la salut escindida del conjunt de pràctiques englobades en l'assistència sanitària. Així, considera que l'exposició a agents químics mentre es realitzen serveis de prevenció en empreses client constitueix un risc professional per a metges i DUIs, com també ho són la manipulació de residus biològics i la possibilitat de veure's exposats a esquitxades de fluids en processos com la extracció de sang. Per tant, la sentència recorda «les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de cap manera sobre els treballadors», tal com succeiria si l'empresa aconseguís imposar la seva pretensió d'obligar-los a fer-se càrrec de la neteja de seus uniformes, que constitueixen, segons el contingut de la resolució, «l'última barrera [protectora] davant els agents biològics, potencialment presents en l'assistència sanitària». D'aquesta forma, i aquesta consideració resulta d'interès per al conjunt dels professionals del sector, la roba de treball del personal sanitari dedicat a la prevenció i vigilància de la salut, ostenta, en la seva definició de «última barrera», la plena consideració d'Equip de Protecció individual (EPI) i la responsabilitat del seu subministrament i manteniment recau de manera exclusiva sobre l'empresa.