Leucèmia hereus

El dret a la indemnització per danys i perjudicis no s'extingeix amb la mort de la víctima

El marit d'una treballadora finada com a conseqüència d'una leucèmia provocada per l'exposició a productes químics al lloc de treball rebrà en qualitat d'hereu de la difunta els més de 281.000 d'indemnització en concepte de danys i perjudicis que, segons determina la sentència del Jutjat Social 31 de Barcelona, la treballadora hauria pogut reclamar abans de la defunció. Amb anterioritat, el marit i les filles de la difunta havien percebut 125.000 € d'indemnització per la mort de la mare i esposa. La sentència diferencia i considera compatibles ambdues indemnitzacions.

Els familiars d'un treballador o treballadora que hagi mort o emmalaltit de gravetat com a conseqüència d'un accident o patologia d'origen laboral tenen dret, entre d'altres prerrogatives, a reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats per la defunció del seu familiar. I segons, el Jutjat Social 31 de Barcelona, i a instàncies de Col·lectiu Ronda, a banda d'aquesta indemnització també tenen dret a reclamar en qualitat d'hereus la indemnització per danys i perjudicis que la persona finada hagués pogut exigir pel dany sofert en primera persona i no va poder reclamar. És a dir, el dret a reclamar una indemnització per una malaltia professional forma part del conjunt de béns, drets i obligacions que es poden heretar.

Així ho assenyala el Jutjat Social 31 de Barcelona en una rellevant sentència que estableix una indemnització de més de 281.000 euros pel marit d'una treballador de la neteja que exercia les seves tasques a les instal·lacions de la ONCE a l'Hospitalet de Llobregat que va morir com a conseqüència d'una leucèmia provocada per l'exposició accidental als productes plaguicides indegudament aplicats que es van fer servir en el decurs d'una operació de desinsectació del centre de treball.

Incorrecta ventilació i barreja de productes

Els fets desencadenants es van produir al novembre de 2006, quan tècnics de l'empresa Proyectos Integrales de Limpieza S.A. (PILSA), per a la qual també treballava l'afectada, van acudir a les instal·lacions de la ONCE de l'Avinguda Prat de la Riba de a L'Hospitalet de Llobregat per aplicar un tractament plaguicida a requeriment de la pròpia ONCE que havia detectat males olors i presència d'insectes a l'oficina com a conseqüència d'uns problemes localitzats en un baixant. Segons va considerar provat el Jutja Social 12 de Barcelona i va ratificar posteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), «l'aplicació [dels productes insecticides] es va efectuar inadequadament, de tal forma que es va possibilitar la barreja en l'ambient dels productes emprats en els tractaments, quan hauria d'haver-se impossibilitat la barreja, i això va ser així perquè la zona tractada no va ser segellada, sent, a més a més, de difícil ventilació». El mateix dia de l'aplicació del tractament, la víctima va presentar els primers símptomes de malestar incloent-hi mal de cap, picor als ulls i irritació de gola fins al punt que la pròpia PILSA va expedir part d'accident de treball indicant com a causa la inhalació de gasos. Al dia següent, la treballadora «va seguir realitzant la neteja de les dependències on s'havien efectuat els tractaments el dia anterior -segons relat de la mateixa sentència- sense haver-se practicat prèviament cap ventilació, sense que ella hagués rebut cap indicació al respecte i sense que disposara de cap protocol o procediment de treball per netejar instal·lacions un cop realitzats en elles un tractament de plaguicides, per la qual cosa va tornar a estar exposada als referits productes químics i va motivar que seguís presentat símptomes de molèsties». Uns primers símptomes que només uns mesos després van derivar en un diagnòstic de leucèmia aguda linfoblàstica - tipo Burkitt que, després de ser qualificada inicialment com a malaltia comuna, l'esmentada sentència i posterior ratificació per part del TSJC, va assenyalar definitivament com a derivada d'accident de treball.

Dret dels hereus

Malgrat els tractaments mèdics aplicats, incloent-hi quimioteràpia, la malaltia va causar la defunció de la treballadora al juny de 2008 i un primer procés judicial que va concloure amb un acord entre l'empresa, la companyia asseguradora i el marit i les filles de la finada, en tant que perjudicats directes per la defunció, per un import de 125.000 en concepte d'indemnització per la mort de la mare i esposa.

Ara, però, és el Jutjat Social 31 de Barcelona qui ha admès en resolució judicial que a banda d'aquesta primera indemnització que els correspon pel dany moral sofert com a conseqüència de la pèrdua d'un familiar («iure propio»), els hereus també ostenten la potestat d'activar el dret rescabalador que la difunta hagués pogut exercir exigint una indemnització per les seqüeles físiques i psicològiques, així com el propi dany moral («iure heditatis»). És a dir, la sentència integra aquesta possibilitat dins el conjunt de béns, drets i obligacions que conformen l'herència i estableix, per tant, el dret a reclamar en condició d'hereus en els mateixos termes que ho hagués pogut fer la difunta treballadora. En aquesta ocasió, la resolució judicial obliga l'empresa encarregada de procedir a la fumigació i la companyia asseguradora a compensar els hereus per un import de 281.207,92€ atenent al fet que existeix una relació causal directa entre l'aplicació incorrecta dels productes plaguicides que es va fer, permetent una barreja nociva de principis químics perillosos per a la salut i descuidant la necessària ventilació de l'espai, i el desenvolupament de la malaltia finalment mortal.

El dret a la indemnització per danys i perjudicis no s'extingeix amb la mort de la víctima

Els familiars d'un treballador o treballadora que hagi mort o emmalaltit de gravetat com a conseqüència d'un accident o patologia d'origen laboral tenen dret, entre d'altres prerrogatives, a reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats per la defunció del seu familiar. I segons, el Jutjat Social 31 de Barcelona, i a instàncies de Col·lectiu Ronda, a banda d'aquesta indemnització també tenen dret a reclamar en qualitat d'hereus la indemnització per danys i perjudicis que la persona finada hagués pogut exigir pel dany sofert en primera persona i no va poder reclamar. És a dir, el dret a reclamar una indemnització per una malaltia professional forma part del conjunt de béns, drets i obligacions que es poden heretar.

Així ho assenyala el Jutjat Social 31 de Barcelona en una rellevant sentència que estableix una indemnització de més de 281.000 euros pel marit d'una treballador de la neteja que exercia les seves tasques a les instal·lacions de la ONCE a l'Hospitalet de Llobregat que va morir com a conseqüència d'una leucèmia provocada per l'exposició accidental als productes plaguicides indegudament aplicats que es van fer servir en el decurs d'una operació de desinsectació del centre de treball.

Incorrecta ventilació i barreja de productes

Els fets desencadenants es van produir al novembre de 2006, quan tècnics de l'empresa Proyectos Integrales de Limpieza S.A. (PILSA), per a la qual també treballava l'afectada, van acudir a les instal·lacions de la ONCE de l'Avinguda Prat de la Riba de a L'Hospitalet de Llobregat per aplicar un tractament plaguicida a requeriment de la pròpia ONCE que havia detectat males olors i presència d'insectes a l'oficina com a conseqüència d'uns problemes localitzats en un baixant. Segons va considerar provat el Jutja Social 12 de Barcelona i va ratificar posteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), «l'aplicació [dels productes insecticides] es va efectuar inadequadament, de tal forma que es va possibilitar la barreja en l'ambient dels productes emprats en els tractaments, quan hauria d'haver-se impossibilitat la barreja, i això va ser així perquè la zona tractada no va ser segellada, sent, a més a més, de difícil ventilació». El mateix dia de l'aplicació del tractament, la víctima va presentar els primers símptomes de malestar incloent-hi mal de cap, picor als ulls i irritació de gola fins al punt que la pròpia PILSA va expedir part d'accident de treball indicant com a causa la inhalació de gasos. Al dia següent, la treballadora «va seguir realitzant la neteja de les dependències on s'havien efectuat els tractaments el dia anterior -segons relat de la mateixa sentència- sense haver-se practicat prèviament cap ventilació, sense que ella hagués rebut cap indicació al respecte i sense que disposara de cap protocol o procediment de treball per netejar instal·lacions un cop realitzats en elles un tractament de plaguicides, per la qual cosa va tornar a estar exposada als referits productes químics i va motivar que seguís presentat símptomes de molèsties». Uns primers símptomes que només uns mesos després van derivar en un diagnòstic de leucèmia aguda linfoblàstica - tipo Burkitt que, després de ser qualificada inicialment com a malaltia comuna, l'esmentada sentència i posterior ratificació per part del TSJC, va assenyalar definitivament com a derivada d'accident de treball.

Dret dels hereus

Malgrat els tractaments mèdics aplicats, incloent-hi quimioteràpia, la malaltia va causar la defunció de la treballadora al juny de 2008 i un primer procés judicial que va concloure amb un acord entre l'empresa, la companyia asseguradora i el marit i les filles de la finada, en tant que perjudicats directes per la defunció, per un import de 125.000 en concepte d'indemnització per la mort de la mare i esposa.

Ara, però, és el Jutjat Social 31 de Barcelona qui ha admès en resolució judicial que a banda d'aquesta primera indemnització que els correspon pel dany moral sofert com a conseqüència de la pèrdua d'un familiar («iure propio»), els hereus també ostenten la potestat d'activar el dret rescabalador que la difunta hagués pogut exercir exigint una indemnització per les seqüeles físiques i psicològiques, així com el propi dany moral («iure heditatis»). És a dir, la sentència integra aquesta possibilitat dins el conjunt de béns, drets i obligacions que conformen l'herència i estableix, per tant, el dret a reclamar en condició d'hereus en els mateixos termes que ho hagués pogut fer la difunta treballadora. En aquesta ocasió, la resolució judicial obliga l'empresa encarregada de procedir a la fumigació i la companyia asseguradora a compensar els hereus per un import de 281.207,92€ atenent al fet que existeix una relació causal directa entre l'aplicació incorrecta dels productes plaguicides que es va fer, permetent una barreja nociva de principis químics perillosos per a la salut i descuidant la necessària ventilació de l'espai, i el desenvolupament de la malaltia finalment mortal.