Desestimada la demanda de l’empresa Aubay per vaga il·legal a les instal·lacions de Nissan


La demanda va ser presentada per l’empresa el passat 5 de juliol, malgrat els treballadors mantenien desconvocada la vaga des del 23 de juny davant la impossibilitat de sostenir l’aturada per la decisió empresarial de traslladar i canviar de centre de treball a 9 de les 25 vaguistes.

..................................................

El jutjat social 31 de Barcelona considera que la vaga convocada el passat 19 d’abril de 2020 pels representants de la plantilla d’Aubay a Nissan ha de ser qualificada com a legal atès el fet que «no es pot considerar com injustificada la convocatòria de vaga o basada en consideracions alienes a l’estricta defensa dels drets del col·lectiu afectat». En aquest sentit, el jutjat barceloní recorda que «la naturalesa de dret fonamental [del dret de vaga] obliga a interpretar-lo de forma que s’evitin restriccions enervants» i, al contrari del que ha succeït amb els procediment instat per Aubay, «correspon a l’empresa acreditar els elements fàctics de la vaga abusiva».

La plantilla d’Aubay a Nissan va acordar la convocatòria de vaga mitjançant una assemblea en la qual 24 treballadors van mostrar la seva conformitat amb la mesura de conflicte col·lectiu i un sol treballador va oposar-s’hi. En el preavís de vaga registrat pels representants de la plantilla el 23 de març, es feia constar que el motiu de l‘aturada era l’obtenció de garanties d’ocupació i participació en el procés de reindustrialització de la planta de Nissan o, en cas que no fos possible mantenir els llocs de treball, l’establiment d’un pla d’extincions negociat que contemplés indemnitzacions i condicions equivalents a les que s’havien acordat a la pròpia Nissan o a altres subcontractes presents a les instal·lacions de la multinacional a Barcelona. Una reivindicació compartida per les plantilles d’altres 5 subcontractes de diferent dimensió que van convocar vaga de forma simultània a les mateixes dates per visibilitzar allò que van qualificar de «menysteniment del personal sucontractat a Nissan, oblit institucional i exclusió respecte els plans per reindustrialitzar la planta amb l’arribada d’un nou inversor que preservés l’activitat industrial després de la definitiva marxa de la multinacional el proper 31 de desembre de 2021».

Demanda posterior a la desconvocatòria

La demanda interposada per Aubay es va presentar el passat dia 5 de juliol, amb posterioritat a que s’hagués desenvolupat un procés negociador amb el propi comitè de vaga demandat que, inicialment, va instar un ajornament de l’aturada per esgotar les possibilitats d’acord amb l’empresa. Un ajornament que va esdevenir en definitiva desconvocatòria a partir del 23 de juny davant la impossibilitat de sostenir l’aturada per la decisió empresarial de traslladar i canviar de centre de treball a 9 de les 25 persones que treballaven per Aubay a les instal·lacions de Nissan i prohibir als integrants del comitè de vaga l’accés al seu centre de treball. Aquests fets, juntament amb diferents episodis d’esquirolatge i substitució dels treballadors en vaga, han portat la plantilla a demandar la seva empresa per vulneració del dret fonamental de vaga.

Protegir el dret de vaga de les persones subcontractades

Josep Pérez, advocat que integra l’equip de Col·lectiu Ronda que ha assessorat la plantilla d’Aubay en aquest procediment judicial, celebra una sentència «que desestima la pretensió d’Aubay de prefigurar límits artificiosos al dret de vaga del personal que treballa per a contractes i subcontractes de tercers, amb el perillós precedent que això representa per a totes les persones, cada vegada més, que treballen en circumstàncies anàlogues». En aquest sentit, l’advocat recorda que el principal fonament de la demanda presentada per Aubay era la negativa a considerar que posseïa un centre de treball a les instal·lacions de Nissan i que, per tant, els treballadors que prestaven servei en aquesta planta no tenien legitimitat per convocar una vaga apel·lant al vot majoritari de l’assemblea. Pretensió desestimada a la sentència en considerar acreditat que «[els treballadors] tot i que reportaran i consultaran a responsables i altres departaments [de l’empresa] desenvolupaven funcions d’organització del treball i de la gestió de personal conformant una organització específica».

«Tot i que aquesta pugui semblar una qüestió merament tècnica sobre el concepte i definició de centre de treball en relació a la problemàtica exclusiva d’Aubay a Nissan, el cert és que parlem d’una situació perfectament extrapolable a moltes altres empreses que subcontracten parts a vegades essencials de la seva activitat», analitza l’advocat de Col·lectiu Ronda. «Interpretar de forma restrictiva la definició de centre de treball -prossegueix Josep Pérez- pot suposar en molts casos privar del dret fonamental de vaga a les persones que treballen per contractes i subcontractes. I això es fa encara més palès en un context com el del conflicte laboral a Nissan, on els sindicats majoritaris mantenen un pacte de pau social com a garantia d’un acord que abasta el personal de la pròpia Nissan però exclou dels seus efectes el personal subcontractat».

..................................................

El jutjat social 31 de Barcelona considera que la vaga convocada el passat 19 d’abril de 2020 pels representants de la plantilla d’Aubay a Nissan ha de ser qualificada com a legal atès el fet que «no es pot considerar com injustificada la convocatòria de vaga o basada en consideracions alienes a l’estricta defensa dels drets del col·lectiu afectat». En aquest sentit, el jutjat barceloní recorda que «la naturalesa de dret fonamental [del dret de vaga] obliga a interpretar-lo de forma que s’evitin restriccions enervants» i, al contrari del que ha succeït amb els procediment instat per Aubay, «correspon a l’empresa acreditar els elements fàctics de la vaga abusiva».

La plantilla d’Aubay a Nissan va acordar la convocatòria de vaga mitjançant una assemblea en la qual 24 treballadors van mostrar la seva conformitat amb la mesura de conflicte col·lectiu i un sol treballador va oposar-s’hi. En el preavís de vaga registrat pels representants de la plantilla el 23 de març, es feia constar que el motiu de l‘aturada era l’obtenció de garanties d’ocupació i participació en el procés de reindustrialització de la planta de Nissan o, en cas que no fos possible mantenir els llocs de treball, l’establiment d’un pla d’extincions negociat que contemplés indemnitzacions i condicions equivalents a les que s’havien acordat a la pròpia Nissan o a altres subcontractes presents a les instal·lacions de la multinacional a Barcelona. Una reivindicació compartida per les plantilles d’altres 5 subcontractes de diferent dimensió que van convocar vaga de forma simultània a les mateixes dates per visibilitzar allò que van qualificar de «menysteniment del personal sucontractat a Nissan, oblit institucional i exclusió respecte els plans per reindustrialitzar la planta amb l’arribada d’un nou inversor que preservés l’activitat industrial després de la definitiva marxa de la multinacional el proper 31 de desembre de 2021».

Demanda posterior a la desconvocatòria

La demanda interposada per Aubay es va presentar el passat dia 5 de juliol, amb posterioritat a que s’hagués desenvolupat un procés negociador amb el propi comitè de vaga demandat que, inicialment, va instar un ajornament de l’aturada per esgotar les possibilitats d’acord amb l’empresa. Un ajornament que va esdevenir en definitiva desconvocatòria a partir del 23 de juny davant la impossibilitat de sostenir l’aturada per la decisió empresarial de traslladar i canviar de centre de treball a 9 de les 25 persones que treballaven per Aubay a les instal·lacions de Nissan i prohibir als integrants del comitè de vaga l’accés al seu centre de treball. Aquests fets, juntament amb diferents episodis d’esquirolatge i substitució dels treballadors en vaga, han portat la plantilla a demandar la seva empresa per vulneració del dret fonamental de vaga.

Protegir el dret de vaga de les persones subcontractades

Josep Pérez, advocat que integra l’equip de Col·lectiu Ronda que ha assessorat la plantilla d’Aubay en aquest procediment judicial, celebra una sentència «que desestima la pretensió d’Aubay de prefigurar límits artificiosos al dret de vaga del personal que treballa per a contractes i subcontractes de tercers, amb el perillós precedent que això representa per a totes les persones, cada vegada més, que treballen en circumstàncies anàlogues». En aquest sentit, l’advocat recorda que el principal fonament de la demanda presentada per Aubay era la negativa a considerar que posseïa un centre de treball a les instal·lacions de Nissan i que, per tant, els treballadors que prestaven servei en aquesta planta no tenien legitimitat per convocar una vaga apel·lant al vot majoritari de l’assemblea. Pretensió desestimada a la sentència en considerar acreditat que «[els treballadors] tot i que reportaran i consultaran a responsables i altres departaments [de l’empresa] desenvolupaven funcions d’organització del treball i de la gestió de personal conformant una organització específica».

«Tot i que aquesta pugui semblar una qüestió merament tècnica sobre el concepte i definició de centre de treball en relació a la problemàtica exclusiva d’Aubay a Nissan, el cert és que parlem d’una situació perfectament extrapolable a moltes altres empreses que subcontracten parts a vegades essencials de la seva activitat», analitza l’advocat de Col·lectiu Ronda. «Interpretar de forma restrictiva la definició de centre de treball -prossegueix Josep Pérez- pot suposar en molts casos privar del dret fonamental de vaga a les persones que treballen per contractes i subcontractes. I això es fa encara més palès en un context com el del conflicte laboral a Nissan, on els sindicats majoritaris mantenen un pacte de pau social com a garantia d’un acord que abasta el personal de la pròpia Nissan però exclou dels seus efectes el personal subcontractat».