CX Propietat: oferta del BBVA

És convenient acceptar l'oferta de recompra traslladada pel BBVA?

A pocs dies de que s'esgoti el termini de què disposen els afectats per la liquidació del fons immobiliari CX Propietat per reclamar judicialment, BBVA ha traslladat una oferta de recompra mentre els jutjats continuen condemnant l'entitat per la comercialització d'aquest producte.

Des que a finals de 2013 Catalunya Banc va anunciar la dissolució del fons immobiliari CX-Propietat FII, més de 3300 clients de l'entitat que havien adquirit participacions d'aquest instrument d'inversió col·lectiva han vist com es quedaven sense poder recuperar ni accedir als diners invertits a l'espera que conclogui el procés de liquidació ordenada del patrimoni immobiliari del propi fons, valorat en el moment de l'anunci en 95.6 milions d'euros. Durant tot aquest temps, els clients -amb els diners reclosos en una situació anàloga a la d'un veritable corralito- han anat constatant com tot indicava que el procés de liquidació resultaria del tot insuficient per fer front a la devolució dels diners invertit, atesa la dificultat de vendre actius immobiliaris en la present situació de mercat, la pèrdua de valor d'aquests mateixos actius o la complexitat afegida que suposa el fet que molts d'aquests habitatges es troben en situació d'arrendament i amb contractes en vigor que compliquen la possibilitat d'efectuar un traspàs de la propietat.

Termini per reclamar i oferta de recompra

El temps ha anat transcorrent sense que Catalunya Banc ni, posteriorment, BBVA, entitat que va absorbir l'antiga Caixa Catalunya, oferissin cap tipus de solució al nombrós col·lectiu d'afectats fins arribar al moment actual, quan falten pocs dies per arribar al 30 de setembre, moment en què s'esgota el termini de què disposen els damnificats per la liquidació per interposar les seves reclamacions judicials exigint la devolució dels diners invertits. Superat aquest període, en finalitzar setembre de 2017, els afectats que vulguin emprendre accions legals per recuperar els seus diners poden trobar majors dificultats per fer-ho, doncs haurà prescrit el termini de 4 anys que la legislació ens atorga com a norma general per reclamar la nul·litat del contracte i es veuran obligats a emprendre la via més tortuosa i insegura d'una reclamació per danys i perjudicis.

Ha estat tot just ara, quan el temps per reclamar s'esgota, tal i com hem explicat, quan BBVA ha traslladat als clients afectats una oferta per compensar parcialment les pèrdues sofertes. Concretament, els clients afectats estan rebent per part de l'entitat l'oferiment de recompra de les seves participacions al preu de 4,03€, és a dir, assumint i acceptant unes pèrdues de gairebé el 40% del valor de la inversió inicial.

Convé acceptar l'oferta?

Per suposat, la resposta a aquesta pregunta pot variar moltíssim en funció de l'import de la inversió i de la nostra situació particular. Això sí, abans d'acceptar un oferiment que suposa assumir importantíssimes pèrdues, paga la pena recordar que fins el moment els jutjats, incloent-hi l'Audiència Provincial de Barcelona en dues ocasions, ja han resolt nombroses demandes interposades pels afectats i ho han fet en el sentit de condemnar l'entitat a retornar la totalitat dels diners invertits incrementats amb els interessos generats des del moment de la contractació. Sobre aquesta qüestió, cal recordar que les persones que van adquirir participacions de CX propietat mai van rebre cap pagament en concepte d'interessos, tot i que l'oferta de l'entitat parlava d'una rendibilitat del 2%. La imposició per part dels tribunals de l'obligació de retornar els diners incrementats amb els corresponents interessos pot arribar a suposar, depenent del moment de la subscripció, una quantitat important, doncs l'interès legal es situa, de mitja, en un 4% anual.

En tots els casos, els tribunals han considerat que la informació que va proporcionar Catalunya Banc als seus clients a l'hora de contractar el fons CX-Propietat FII era absolutament insuficient per tal que aquests poguessin prendre consciència de la veritable naturalesa del producte financer que adquirien i, especialment, de la possibilitat de patir pèrdues en el valor de la seva inversió. En aquest sentit, la judicatura ha atorgat al fons CX-Propietat la consideració de producte complex i de risc malgrat el fulletó registrat per Catalunya Banc a la CNMV qualificava la inversió de risc mig-baix i adequada per a a clients de perfil minorista amb un historial previ d'inversions prudents. Res a veure amb les característiques d'un producte netament especulatiu que ha posat en risc els estalvis de milers de clients de l'entitat que en la majoria de casos no van tenir accés a informació clara i transparent sobre els riscos que assumien.

Les sentències aconseguides i la contundència dels arguments emprats pels tribunals a l'hora de condemnar l'entitat haurien de resultar un veritable estímul pel conjunt d'afectats i afectades a l'hora de reclamar els seus drets i la devolució dels diners actualment retinguts. Si més no, una qüestió a valorar abans d'acceptar l'oferiment de BBVA i assumir unes pèrdues del tot injustes. Això sí, sent conscients que el termini per reclamar s'esgota a finals de setembre.

És convenient acceptar l'oferta de recompra traslladada pel BBVA?

Des que a finals de 2013 Catalunya Banc va anunciar la dissolució del fons immobiliari CX-Propietat FII, més de 3300 clients de l'entitat que havien adquirit participacions d'aquest instrument d'inversió col·lectiva han vist com es quedaven sense poder recuperar ni accedir als diners invertits a l'espera que conclogui el procés de liquidació ordenada del patrimoni immobiliari del propi fons, valorat en el moment de l'anunci en 95.6 milions d'euros. Durant tot aquest temps, els clients -amb els diners reclosos en una situació anàloga a la d'un veritable corralito- han anat constatant com tot indicava que el procés de liquidació resultaria del tot insuficient per fer front a la devolució dels diners invertit, atesa la dificultat de vendre actius immobiliaris en la present situació de mercat, la pèrdua de valor d'aquests mateixos actius o la complexitat afegida que suposa el fet que molts d'aquests habitatges es troben en situació d'arrendament i amb contractes en vigor que compliquen la possibilitat d'efectuar un traspàs de la propietat.

Termini per reclamar i oferta de recompra

El temps ha anat transcorrent sense que Catalunya Banc ni, posteriorment, BBVA, entitat que va absorbir l'antiga Caixa Catalunya, oferissin cap tipus de solució al nombrós col·lectiu d'afectats fins arribar al moment actual, quan falten pocs dies per arribar al 30 de setembre, moment en què s'esgota el termini de què disposen els damnificats per la liquidació per interposar les seves reclamacions judicials exigint la devolució dels diners invertits. Superat aquest període, en finalitzar setembre de 2017, els afectats que vulguin emprendre accions legals per recuperar els seus diners poden trobar majors dificultats per fer-ho, doncs haurà prescrit el termini de 4 anys que la legislació ens atorga com a norma general per reclamar la nul·litat del contracte i es veuran obligats a emprendre la via més tortuosa i insegura d'una reclamació per danys i perjudicis.

Ha estat tot just ara, quan el temps per reclamar s'esgota, tal i com hem explicat, quan BBVA ha traslladat als clients afectats una oferta per compensar parcialment les pèrdues sofertes. Concretament, els clients afectats estan rebent per part de l'entitat l'oferiment de recompra de les seves participacions al preu de 4,03€, és a dir, assumint i acceptant unes pèrdues de gairebé el 40% del valor de la inversió inicial.

Convé acceptar l'oferta?

Per suposat, la resposta a aquesta pregunta pot variar moltíssim en funció de l'import de la inversió i de la nostra situació particular. Això sí, abans d'acceptar un oferiment que suposa assumir importantíssimes pèrdues, paga la pena recordar que fins el moment els jutjats, incloent-hi l'Audiència Provincial de Barcelona en dues ocasions, ja han resolt nombroses demandes interposades pels afectats i ho han fet en el sentit de condemnar l'entitat a retornar la totalitat dels diners invertits incrementats amb els interessos generats des del moment de la contractació. Sobre aquesta qüestió, cal recordar que les persones que van adquirir participacions de CX propietat mai van rebre cap pagament en concepte d'interessos, tot i que l'oferta de l'entitat parlava d'una rendibilitat del 2%. La imposició per part dels tribunals de l'obligació de retornar els diners incrementats amb els corresponents interessos pot arribar a suposar, depenent del moment de la subscripció, una quantitat important, doncs l'interès legal es situa, de mitja, en un 4% anual.

En tots els casos, els tribunals han considerat que la informació que va proporcionar Catalunya Banc als seus clients a l'hora de contractar el fons CX-Propietat FII era absolutament insuficient per tal que aquests poguessin prendre consciència de la veritable naturalesa del producte financer que adquirien i, especialment, de la possibilitat de patir pèrdues en el valor de la seva inversió. En aquest sentit, la judicatura ha atorgat al fons CX-Propietat la consideració de producte complex i de risc malgrat el fulletó registrat per Catalunya Banc a la CNMV qualificava la inversió de risc mig-baix i adequada per a a clients de perfil minorista amb un historial previ d'inversions prudents. Res a veure amb les característiques d'un producte netament especulatiu que ha posat en risc els estalvis de milers de clients de l'entitat que en la majoria de casos no van tenir accés a informació clara i transparent sobre els riscos que assumien.

Les sentències aconseguides i la contundència dels arguments emprats pels tribunals a l'hora de condemnar l'entitat haurien de resultar un veritable estímul pel conjunt d'afectats i afectades a l'hora de reclamar els seus drets i la devolució dels diners actualment retinguts. Si més no, una qüestió a valorar abans d'acceptar l'oferiment de BBVA i assumir unes pèrdues del tot injustes. Això sí, sent conscients que el termini per reclamar s'esgota a finals de setembre.