CX Propietat: es confirmen les pèrdues

Els afectats pels fons CX Propietat de Catalunya Banc perden el 64% de la seva inversió

Nombroses sentències judicials, incloent-hi una contundent resolució de l'Audiència Provincial de Barcelona, han condemnat l'entitat a retornar els diners d'inversors afectats en considerar que la informació proporcionada als clients era manifestament insuficient

Durant gairebé cinc anys, 3.336 clients de Catalunya Banc, actualment integrada al BBVA, han tingut vedat l'accés als diners dipositats en un fons d'inversió anomenat CX-Propietat-FII dedicat a la compra i arrendament d'immobles en tant es desenvolupava el procés de liquidació ordenada del patrimoni immobiliari del propi fons com a conseqüència de la decisió de l'entitat de dissoldre'l definitivament.

 
 Al perjudici causat per aquesta situació anàloga a la d'un veritable corralito, sense possibilitat d'accedir ni recuperar els diners dipositats en el fons, els més de 3000 clients afectats han de sumar ara la confirmació que patiran unes pèrdues del 64% del valor inicial de la seva inversió, segons ha comunicat el BBVA en anunciar que dóna per finalitzat el procés de liquidació del fons. Durant aquests anys, l'entitat ha aconseguit fer líquid per un valor de més de 51 milions d'euros un patrimoni immobiliari que, en el moment d'iniciar-se la dissolució al setembre de 2013, estava valorat en 95,6 milions d'euros, gairebé un 54% més dels diners obtinguts finalment.

Un producte suposadament sense risc

Els damnificats pel fons CX Propietat FII van adquirir participacions d'aquest instrument d'inversió col·lectiva gairebé sempre seguint el consell dels empleats de l'entitat, que el van oferir als seus clients com una opció conservadora i de baix risc, tal i com va quedar reflectit al fulletó registrat davant la CNMV i al propi fulletó comercial, on es definia aquest fons com a adient per a persones que demandaven productes «prudents» i amb un «perfil de risc mig-baix». La realitat, però, ha estat ben diferent per a aquest col·lectiu d'afectats i afectades. Així ho han anat constatant nombroses sentencies judicials, incloent-hi una resolució ferma de l'Audiència provincial de Barcelona, en resposta a les demandes interposades per clients de l'entitat. De forma absolutament majoritària, la judicatura ha considerat que la informació proporcionada als clients afectats en el moment de formalitzar la subscripció de les seves participacions va ser manifestament insuficient per ponderar adequadament la possibilitat de patir unes pèrdues en el valor de la seva inversió que, malauradament, han acabat materialitzant-se.

Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda que va interposar les primeres demandes presentades a Catalunya en representació d'afectats pel fons CX Propietat FII considera que el contingut de les sentències obtingudes certifica, una vegada més, l'enorme grau de desprotecció que han sofert els consumidors de productes financers a l'Estat espanyol. «La immensa majoria de les persones que han visitat el nostre despatx després de passar anys sense poder accedir als seus diners ho han fet en una situació de veritable shock, doncs mai van tenir ni la sensació ni la intenció de fer una operació vinculada a l'àmbit de l'especulació financera sinó simplement la voluntat de dipositar els seus diners en un producte que els van explicar que era completament segur i els oferia una mica més de rendiment que no pas tenir-ho en un compte corrent», explica l'advocat. «Segurament, la majoria d'ells no haguessin optat mai per aquest producte d'haver sabut que el valor de la inversió no estava garantit sinó que depenia de les fluctuacions del mercat o que existia la possibilitat de que l'entitat decidís unilateralment dissoldre aquell fons per l'exclusiva raó de que no obtenia tants diners com volia. I ni una cosa ni l'altra es va explicar als clients. Es va incomplir de forma evident el deure de diligència i transparència que la legislació imposa als banc en el seu tracte amb clients minoristes».

 
 Demandes per danys i perjudicis

 
 «La definitiva liquidació del patrimoni i la consumació de les pèrdues que BBVA està notificant per carta als seus clients no esgota en absolut les possibilitats que aquests tenen d'exigir els seus drets -explica Oscar Serrano- Seguirem interposant demandes en representació dels afectats en concepte de danys i perjudicis, tant per les pèrdues sofertes i mai advertides com pel fet d'haver estat gairebé cinc anys amb els nostres diners retinguts, incloent-hi casos de persones que durant aquest temps han viscut episodis de necessitat. No pot ser que algú subscrigui un producte que se li presenta interessadament com un instrument d'estalvi i acabi veient desaparèixer bastant més de la meitat dels seus diners. La regulació del sistema atorga un especial grau de protecció als clients a l'hora de subscriure productes financers i les entitats no poden incomplir impunement amb l'obligació de vetllar pels interessos dels seus clients i oferir sempre informació clara i suficient sobre les característiques i riscos del productes que els ofereixen».

Els afectats pels fons CX Propietat de Catalunya Banc perden el 64% de la seva inversió

Durant gairebé cinc anys, 3.336 clients de Catalunya Banc, actualment integrada al BBVA, han tingut vedat l'accés als diners dipositats en un fons d'inversió anomenat CX-Propietat-FII dedicat a la compra i arrendament d'immobles en tant es desenvolupava el procés de liquidació ordenada del patrimoni immobiliari del propi fons com a conseqüència de la decisió de l'entitat de dissoldre'l definitivament.

 
 Al perjudici causat per aquesta situació anàloga a la d'un veritable corralito, sense possibilitat d'accedir ni recuperar els diners dipositats en el fons, els més de 3000 clients afectats han de sumar ara la confirmació que patiran unes pèrdues del 64% del valor inicial de la seva inversió, segons ha comunicat el BBVA en anunciar que dóna per finalitzat el procés de liquidació del fons. Durant aquests anys, l'entitat ha aconseguit fer líquid per un valor de més de 51 milions d'euros un patrimoni immobiliari que, en el moment d'iniciar-se la dissolució al setembre de 2013, estava valorat en 95,6 milions d'euros, gairebé un 54% més dels diners obtinguts finalment.

Un producte suposadament sense risc

Els damnificats pel fons CX Propietat FII van adquirir participacions d'aquest instrument d'inversió col·lectiva gairebé sempre seguint el consell dels empleats de l'entitat, que el van oferir als seus clients com una opció conservadora i de baix risc, tal i com va quedar reflectit al fulletó registrat davant la CNMV i al propi fulletó comercial, on es definia aquest fons com a adient per a persones que demandaven productes «prudents» i amb un «perfil de risc mig-baix». La realitat, però, ha estat ben diferent per a aquest col·lectiu d'afectats i afectades. Així ho han anat constatant nombroses sentencies judicials, incloent-hi una resolució ferma de l'Audiència provincial de Barcelona, en resposta a les demandes interposades per clients de l'entitat. De forma absolutament majoritària, la judicatura ha considerat que la informació proporcionada als clients afectats en el moment de formalitzar la subscripció de les seves participacions va ser manifestament insuficient per ponderar adequadament la possibilitat de patir unes pèrdues en el valor de la seva inversió que, malauradament, han acabat materialitzant-se.

Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda que va interposar les primeres demandes presentades a Catalunya en representació d'afectats pel fons CX Propietat FII considera que el contingut de les sentències obtingudes certifica, una vegada més, l'enorme grau de desprotecció que han sofert els consumidors de productes financers a l'Estat espanyol. «La immensa majoria de les persones que han visitat el nostre despatx després de passar anys sense poder accedir als seus diners ho han fet en una situació de veritable shock, doncs mai van tenir ni la sensació ni la intenció de fer una operació vinculada a l'àmbit de l'especulació financera sinó simplement la voluntat de dipositar els seus diners en un producte que els van explicar que era completament segur i els oferia una mica més de rendiment que no pas tenir-ho en un compte corrent», explica l'advocat. «Segurament, la majoria d'ells no haguessin optat mai per aquest producte d'haver sabut que el valor de la inversió no estava garantit sinó que depenia de les fluctuacions del mercat o que existia la possibilitat de que l'entitat decidís unilateralment dissoldre aquell fons per l'exclusiva raó de que no obtenia tants diners com volia. I ni una cosa ni l'altra es va explicar als clients. Es va incomplir de forma evident el deure de diligència i transparència que la legislació imposa als banc en el seu tracte amb clients minoristes».

 
 Demandes per danys i perjudicis

 
 «La definitiva liquidació del patrimoni i la consumació de les pèrdues que BBVA està notificant per carta als seus clients no esgota en absolut les possibilitats que aquests tenen d'exigir els seus drets -explica Oscar Serrano- Seguirem interposant demandes en representació dels afectats en concepte de danys i perjudicis, tant per les pèrdues sofertes i mai advertides com pel fet d'haver estat gairebé cinc anys amb els nostres diners retinguts, incloent-hi casos de persones que durant aquest temps han viscut episodis de necessitat. No pot ser que algú subscrigui un producte que se li presenta interessadament com un instrument d'estalvi i acabi veient desaparèixer bastant més de la meitat dels seus diners. La regulació del sistema atorga un especial grau de protecció als clients a l'hora de subscriure productes financers i les entitats no poden incomplir impunement amb l'obligació de vetllar pels interessos dels seus clients i oferir sempre informació clara i suficient sobre les característiques i riscos del productes que els ofereixen».