6 de juliol, Dia Internacional de les Cooperatives


Enguany, la celebració mundial del Dia Internacional de les Cooperatives es vertebrarà al voltant del concepte «cooperatives per un treball digne» posant el focus de la seva atenció en la contribució del cooperativisme a posar límits a les tendències precaritzadores que incessantment sacsegen el món de les relacions laborals

Cada 6 de juliol, coincidint amb la data de fundació de l’Aliança Cooperativa Internacional, se celebra a tot el món el Dia Internacional de les Cooperatives, conegut com a ‘CoopsDay’, amb l’objectiu fomentar el model cooperativista i donar a conèixer la incidència de les cooperatives en el teixit econòmic i productiu, però també social i humà, dels territoris on s’ubiquen.

Enguany, la celebració del CoopsDay s’enllaçarà amb una altra celebració transcendent com és la commemoració dels 100 anys de la fundació de la Organització Internacional del Treball (OIT), institució cabdal al llarg del seu primer segle d’existència com a referent de la lluita mundial per la consecució d’un marc global de relacions laborals més just, equitatiu i respectuós amb els drets dels treballadors i les treballadores, incloent-hi el dret a sistemes sòlids de protecció i seguretat social.

Com a cooperativa i entitat dedicada des de fa més de 45 anys a la defensa jurídica, entre d’altres aspectes, dels drets dels treballadors i treballadores, ens satisfà enormement l’elecció del concepte de treball digne com a eix vertebrador dels actes del CoopsDay.

A tot el món, més de 279 milions de persones, gairebé un 10% de la població mundial ocupada formalment, treballen en l’àmbit cooperatiu. A Catalunya, existeixen a dia d’avui 4.200 cooperatives que proporcionen ocupació a més de 46.000 persones. Només durant l’any 2018 es van crear 210 noves cooperatives a territori català, suposant la xifra més elevada mai registrada.

L’ocupació cooperativa, l’ocupació en l’àmbit de les cooperatives, no deixa de créixer i guanyar pes tant en termes estrictament numèrics com també de participació i incidència en els principals indicadors macroeconòmics com poden ser, per exemple, el PIB dels diferents territoris. I tots aquells que creiem fermament en la gestió democràtica i participativa de les nostres organitzacions i en la propietat compartida i solidària dels mitjans de producció ens hem de felicitar d’aquest auge del fet cooperatiu. Com hauria de fer-ho també el conjunt de la societat perquè el cooperativisme ha demostrar en el decurs de la seva llarga història, però especialment en aquests darrers anys de ferotge crisi econòmica, que les empreses cooperatives han mostrat millors condicions per resistir les turbulències que afecten el mercat sense recórrer a la destrucció d’ocupació - ans al contrari, esdevenint a Catalunya l’únic focus de generació neta de treball - i preservant condicions laborals dignes pels seus integrants.

I és d’això del que parlem: de treball digne.

I d’organitzacions disposades a situar les persones que la integren en el centre de la seva prioritat, tot fomentant l’estabilitat en l’ocupació i l’arrelament al territori, trencant els sostres dits de vidre (sovint de veritable acer) que limiten el futur de la dona treballadora i creant estructures salarials bastides sobre el principi d’equitat.

El cooperativisme va fer les seves primeres passes en temps de la Revolució Industrial i va néixer amb el propòsit d’esdevenir refugi i recer per a la classe treballadora front a la inexistència de drets i les condicions laborals abusives de l’època. Una conquesta de la pròpia dignitat. I avui ho torna a ser front a la creixent pauperització de la classe treballadora i la constant pèrdua de drets laborals, exemplificada a casa nostra en la brutal incidència de la temporalitat, l’increment de la contractació a temps parcial no desitjada pel treballador o el desplegament de models empresarials bastits sobre la desregulació de les relacions laborals com ara les noves formes d’explotació camuflades sota falses aparences d’innovació organitzativa.

Però el cooperativisme no és únicament una expressió reactiva davant la inclemència de l’entorn. És una aposta. Una aposta per un model empresarial sòlid i eficaç que fa de la participació i de la implicació dels seus integrants un valuós actiu pel sosteniment d’estructures empresarials capaces d’endinsar-se en el futur amb la voluntat de conquerir-lo.

On i quan se celebra el CoopsDay?

A Catalunya, la celebració del Dia Internacional de les Cooperatives comptarà amb dos esdeveniments centrals.

El proper divendres dia 5 de juliol, un dia abans de la data oficial de celebració, el CCCB de Barcelona acollirà un acte on, entre d’altres activitats, es desenvoluparà un cicle de debats amb el nom genèric de «Converses cooperatives» que comptarà amb la participació del nostre company Jesús Carrión com a participant.

A l’endemà, 6 de juliol, la Xarxa d’Economia Solidària (XES) organitzarà la seva celebració amb tot un seguit d’activitats que tindran lloc al Parc Sant Jordi de Terrassa.

Cada 6 de juliol, coincidint amb la data de fundació de l’Aliança Cooperativa Internacional, se celebra a tot el món el Dia Internacional de les Cooperatives, conegut com a ‘CoopsDay’, amb l’objectiu fomentar el model cooperativista i donar a conèixer la incidència de les cooperatives en el teixit econòmic i productiu, però també social i humà, dels territoris on s’ubiquen.

Enguany, la celebració del CoopsDay s’enllaçarà amb una altra celebració transcendent com és la commemoració dels 100 anys de la fundació de la Organització Internacional del Treball (OIT), institució cabdal al llarg del seu primer segle d’existència com a referent de la lluita mundial per la consecució d’un marc global de relacions laborals més just, equitatiu i respectuós amb els drets dels treballadors i les treballadores, incloent-hi el dret a sistemes sòlids de protecció i seguretat social.

Com a cooperativa i entitat dedicada des de fa més de 45 anys a la defensa jurídica, entre d’altres aspectes, dels drets dels treballadors i treballadores, ens satisfà enormement l’elecció del concepte de treball digne com a eix vertebrador dels actes del CoopsDay.

A tot el món, més de 279 milions de persones, gairebé un 10% de la població mundial ocupada formalment, treballen en l’àmbit cooperatiu. A Catalunya, existeixen a dia d’avui 4.200 cooperatives que proporcionen ocupació a més de 46.000 persones. Només durant l’any 2018 es van crear 210 noves cooperatives a territori català, suposant la xifra més elevada mai registrada.

L’ocupació cooperativa, l’ocupació en l’àmbit de les cooperatives, no deixa de créixer i guanyar pes tant en termes estrictament numèrics com també de participació i incidència en els principals indicadors macroeconòmics com poden ser, per exemple, el PIB dels diferents territoris. I tots aquells que creiem fermament en la gestió democràtica i participativa de les nostres organitzacions i en la propietat compartida i solidària dels mitjans de producció ens hem de felicitar d’aquest auge del fet cooperatiu. Com hauria de fer-ho també el conjunt de la societat perquè el cooperativisme ha demostrar en el decurs de la seva llarga història, però especialment en aquests darrers anys de ferotge crisi econòmica, que les empreses cooperatives han mostrat millors condicions per resistir les turbulències que afecten el mercat sense recórrer a la destrucció d’ocupació - ans al contrari, esdevenint a Catalunya l’únic focus de generació neta de treball - i preservant condicions laborals dignes pels seus integrants.

I és d’això del que parlem: de treball digne.

I d’organitzacions disposades a situar les persones que la integren en el centre de la seva prioritat, tot fomentant l’estabilitat en l’ocupació i l’arrelament al territori, trencant els sostres dits de vidre (sovint de veritable acer) que limiten el futur de la dona treballadora i creant estructures salarials bastides sobre el principi d’equitat.

El cooperativisme va fer les seves primeres passes en temps de la Revolució Industrial i va néixer amb el propòsit d’esdevenir refugi i recer per a la classe treballadora front a la inexistència de drets i les condicions laborals abusives de l’època. Una conquesta de la pròpia dignitat. I avui ho torna a ser front a la creixent pauperització de la classe treballadora i la constant pèrdua de drets laborals, exemplificada a casa nostra en la brutal incidència de la temporalitat, l’increment de la contractació a temps parcial no desitjada pel treballador o el desplegament de models empresarials bastits sobre la desregulació de les relacions laborals com ara les noves formes d’explotació camuflades sota falses aparences d’innovació organitzativa.

Però el cooperativisme no és únicament una expressió reactiva davant la inclemència de l’entorn. És una aposta. Una aposta per un model empresarial sòlid i eficaç que fa de la participació i de la implicació dels seus integrants un valuós actiu pel sosteniment d’estructures empresarials capaces d’endinsar-se en el futur amb la voluntat de conquerir-lo.

On i quan se celebra el CoopsDay?

A Catalunya, la celebració del Dia Internacional de les Cooperatives comptarà amb dos esdeveniments centrals.

El proper divendres dia 5 de juliol, un dia abans de la data oficial de celebració, el CCCB de Barcelona acollirà un acte on, entre d’altres activitats, es desenvoluparà un cicle de debats amb el nom genèric de «Converses cooperatives» que comptarà amb la participació del nostre company Jesús Carrión com a participant.

A l’endemà, 6 de juliol, la Xarxa d’Economia Solidària (XES) organitzarà la seva celebració amb tot un seguit d’activitats que tindran lloc al Parc Sant Jordi de Terrassa.