Sanitat: temporalitat

Obliguen a readmetre i indemnitzar una treballadora que va signar 250 contractes

El Jutjat Social 20 de Barcelona obliga l'Institut Català d'Oncologia a readmetre, abonar els salaris deixats de percebre i indemnitzar amb 6000 euros en concepte de danys i perjudicis una auxiliar d'infermeria que va signar 250 contractes temporals entre els anys 2009 i 2016 i a qui va deixar de contractar després que finalitzés la substitució que realitzava en el moment de comunicar a l'empresa el seu embaràs.
 

El passat 12 d'abril de 2016, poc després que la treballadora comuniqués als seus responsables trobar-se en estat de gestació, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) donava per finalitzat el contracte d'interinitat de la demandant. Exactament el 250è que l'auxiliar d'infermeria rubricava en el període comprés entre els anys 2009 i 2016 amb aquest centre hospitalari, concertat amb el Servei Català de la Salut. I, a data d'avui, el darrer que va signar amb l'ICO, doncs no ha tornat a ser reclamada per prestar cap tipus de servei al centre tot i que l'empresa manté en vigor un acord subscrit amb la plantilla que contempla la possibilitat que les persones incloses a la llista de suplents preferents -com és el cas de la demandant- poden romandre en situació de suspensió temporal en cas que causes degudament acreditades, incloent-hi la maternitat, impedeixin la seva contractació.

 
 A instàncies del Col·lectiu Ronda, el Jutjat Social 20 de Barcelona considera acreditat que la immensa majoria dels 250 contractes subscrits per l'auxiliar d'infermeria eren d'interinitat, és a dir per substituir companys i companyes durant la seva absència, però també va signar fins a 11 contractes eventuals per circumstàncies de la producció que són, precisament, els que la sentència del jutjat barceloní considera fraudulents en no haver-se complert el requisit d'explicitar i acreditar degudament la naturalesa, causes i durada prevista de l'increment de l'activitat que justifiqués la contractació temporal.

 
 En absència de causa legal de temporalitat, la sentència atorga a la treballadora la condició d'indefinida no-fixe i, per tant, transforma allò que l'empresa pretenia una finalització de contracte en un acomiadament que considera nul en constatar vulnerats drets fonamentals de la treballadora pel fet de que la raó principal de l'extinció contractual és la comunicació de l'embaràs sense atendre's al contingut del pacte existent ni procedir a cap adaptació del seu lloc de treball. Com a conseqüència, la sentència obliga l'Institut Català d'Oncologia a reincorporar la treballadora al seu lloc de treball, abonar els salaris deixats de percebre i indemnitzar-la amb 6000 euros en concepte de danys i perjudicis.

 
Cop a la temporalitat

Aquesta sentència ve a sumar-se a les que en gran nombre han estat dictades recentment contra l'ús fraudulent que l'Administració fa de les figures legals de temporalitat laboral, especialment d'ençà que el passat 14 de setembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictava tres contundents resolucions que condemnaven sense pal·liatius el caràcter abusiuper part de les Administracions Públiques a l'Estat Espanyol de la contractació temporal, incloent-hi nomenaments de personal estatutari temporal, funcionaris interins i treballadors eventuals.

Obliguen a readmetre i indemnitzar una treballadora que va signar 250 contractes

El passat 12 d'abril de 2016, poc després que la treballadora comuniqués als seus responsables trobar-se en estat de gestació, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) donava per finalitzat el contracte d'interinitat de la demandant. Exactament el 250è que l'auxiliar d'infermeria rubricava en el període comprés entre els anys 2009 i 2016 amb aquest centre hospitalari, concertat amb el Servei Català de la Salut. I, a data d'avui, el darrer que va signar amb l'ICO, doncs no ha tornat a ser reclamada per prestar cap tipus de servei al centre tot i que l'empresa manté en vigor un acord subscrit amb la plantilla que contempla la possibilitat que les persones incloses a la llista de suplents preferents -com és el cas de la demandant- poden romandre en situació de suspensió temporal en cas que causes degudament acreditades, incloent-hi la maternitat, impedeixin la seva contractació.

 
 A instàncies del Col·lectiu Ronda, el Jutjat Social 20 de Barcelona considera acreditat que la immensa majoria dels 250 contractes subscrits per l'auxiliar d'infermeria eren d'interinitat, és a dir per substituir companys i companyes durant la seva absència, però també va signar fins a 11 contractes eventuals per circumstàncies de la producció que són, precisament, els que la sentència del jutjat barceloní considera fraudulents en no haver-se complert el requisit d'explicitar i acreditar degudament la naturalesa, causes i durada prevista de l'increment de l'activitat que justifiqués la contractació temporal.

 
 En absència de causa legal de temporalitat, la sentència atorga a la treballadora la condició d'indefinida no-fixe i, per tant, transforma allò que l'empresa pretenia una finalització de contracte en un acomiadament que considera nul en constatar vulnerats drets fonamentals de la treballadora pel fet de que la raó principal de l'extinció contractual és la comunicació de l'embaràs sense atendre's al contingut del pacte existent ni procedir a cap adaptació del seu lloc de treball. Com a conseqüència, la sentència obliga l'Institut Català d'Oncologia a reincorporar la treballadora al seu lloc de treball, abonar els salaris deixats de percebre i indemnitzar-la amb 6000 euros en concepte de danys i perjudicis.

 
Cop a la temporalitat

Aquesta sentència ve a sumar-se a les que en gran nombre han estat dictades recentment contra l'ús fraudulent que l'Administració fa de les figures legals de temporalitat laboral, especialment d'ençà que el passat 14 de setembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictava tres contundents resolucions que condemnaven sense pal·liatius el caràcter abusiuper part de les Administracions Públiques a l'Estat Espanyol de la contractació temporal, incloent-hi nomenaments de personal estatutari temporal, funcionaris interins i treballadors eventuals.