Quatre professors que treballaven al Centre Cultural de Canovelles eren falsos autònoms

El 9 Nou | Edició Vallès Oriental 04/09/2019

Una sentència dictada pel Jutjat Social nº 1 de Granollers considera que quatre dels professors que habitualment venien prestant serveis de docència al Centre Cultural de Canovelles, de titularitat pública, actuaven com a falsos autònoms per imposició del propi Consistori

[...]

A criteri de la magistrada, però, els treballadors demandants no eren veritables autònoms que actuessin amb plena llibertat organitzativa i assumint el risc i la ventura de la pròpia activitat, tal i com correspondria en el supòsit d’actuar com a veritables autònoms, sinó que es situaven en tot moment sota la direcció efectiva del propi Ajuntament, que era responsable de determinar les principals característiques de la prestació laboral.

[...]

El 9 Nou | Edició Vallès Oriental 04/09/2019

[...]

A criteri de la magistrada, però, els treballadors demandants no eren veritables autònoms que actuessin amb plena llibertat organitzativa i assumint el risc i la ventura de la pròpia activitat, tal i com correspondria en el supòsit d’actuar com a veritables autònoms, sinó que es situaven en tot moment sota la direcció efectiva del propi Ajuntament, que era responsable de determinar les principals característiques de la prestació laboral.

[...]