Reclamació complement directiu

Col·lectiu Ronda prepara una reclamació col·lectiva per directors/es dels centres educatius públics

Col·lectiu Ronda, a petició de l'associació AXIA (Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya), ha posat en marxa el procediment per fer una reclamació col·lectiva destinada a cobrar l'anomenat “complement pel reconeixement de la funció directiva” que té dret a cobrar com a complement del seu salari qualsevol director o directora d'un centre educatiu públic de Catalunya.

El cobrament d'aquest complement està previst a la Llei d'Educació de l'any 2009 i reconeix que el pot cobrar tota persona funcionària docent que exerceixi funcions directives, però fins ara no s'havia aplicat. La reclamació, doncs, vol restituir el que moltes d'aquestes persones consideren un greuge, ja que és un complement que estava previst per raó del plus de complexitat i responsabilitat que implica l'exercici d'aquestes tasques directives i, en canvi,a data d'avui, no ha estat percebut.

La reclamació es presentarà al Departament d'Ensenyament de la Generalitat però en cas que es rebutgi es passaria a la via judicial per presentar una demanda davant el Contenciós Administratiu. La idea és que qualsevol persona directiva de centres educatius públics de Catalunya, formi part o no d'AXIA, pugui presentar-se a aquesta reclamació.

Un complement ignorat però de ple dret a cobrar

El dret a percebre aquest complement directiu es genera pel fet d'haver obtingut el que s'anomena una avaluació positiva de l'exercici de la funció directiva en els diversos mandats en què s'hagi ostentat aquesta condició en centres educatius públics. Segons estableix la normativa, aquest complement consisteix en la percepció progressiva –un cop finalitzat successivament cada mandat– del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement específic de lloc de treball o funció docent que ja cobrés el director o directora. Complement que s'afegeix als imports ja cobrats en concepte de complement específic de lloc de treball o funció docent durant aquells anys en què s'hagi exercit la direcció.

Els mandats avaluats positivament que es podran tenir en compte a l'hora d'establir què es pot reclamar en cada cas seran aquells que haguessin vençut a l'acabament del curs 1999/2000 o en anys posteriors, segons estableix la Llei de 2009. En aquest àmbit el termini de prescripció és de 4 anys. Això vol dir que es podran reclamar els imports que s'haurien d'haver abonat durant els 4 anys immediatament anteriors a la formalització de la reclamació davant de la Generalitat –més els interessos meritats–; i, a més, per aquells que encara siguin director/es, també es demanarà que es reconegui el dret a cobrar aquell complement d'ara en endavant i mentre s'ostenti el càrrec.

Per a Marc Vilar, advocat de Col·lectiu Ronda encarregat de tirar endavant la reclamació, “són moltes les persones directives de centres educatius que encara ignoren que es pogués cobrar aquest complement, establert per la mateixa Generalitat però incomplert des del primer dia al·ludint a una suposada aplicació gradual en funció dels recursos disponibles, però que mai s'ha concretat, malgrat que la normativa obliga a l'Administració a pagar-lo”.

Si voleu entrar en la reclamació podeu omplir aquest formulari on també us expliquem tots els passos a fer. Teniu temps fins al 29 de juny per complimentar-lo i adjuntar la documentació.

Col·lectiu Ronda prepara una reclamació col·lectiva per directors/es dels centres educatius públics

El cobrament d'aquest complement està previst a la Llei d'Educació de l'any 2009 i reconeix que el pot cobrar tota persona funcionària docent que exerceixi funcions directives, però fins ara no s'havia aplicat. La reclamació, doncs, vol restituir el que moltes d'aquestes persones consideren un greuge, ja que és un complement que estava previst per raó del plus de complexitat i responsabilitat que implica l'exercici d'aquestes tasques directives i, en canvi,a data d'avui, no ha estat percebut.

La reclamació es presentarà al Departament d'Ensenyament de la Generalitat però en cas que es rebutgi es passaria a la via judicial per presentar una demanda davant el Contenciós Administratiu. La idea és que qualsevol persona directiva de centres educatius públics de Catalunya, formi part o no d'AXIA, pugui presentar-se a aquesta reclamació.

Un complement ignorat però de ple dret a cobrar

El dret a percebre aquest complement directiu es genera pel fet d'haver obtingut el que s'anomena una avaluació positiva de l'exercici de la funció directiva en els diversos mandats en què s'hagi ostentat aquesta condició en centres educatius públics. Segons estableix la normativa, aquest complement consisteix en la percepció progressiva –un cop finalitzat successivament cada mandat– del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement específic de lloc de treball o funció docent que ja cobrés el director o directora. Complement que s'afegeix als imports ja cobrats en concepte de complement específic de lloc de treball o funció docent durant aquells anys en què s'hagi exercit la direcció.

Els mandats avaluats positivament que es podran tenir en compte a l'hora d'establir què es pot reclamar en cada cas seran aquells que haguessin vençut a l'acabament del curs 1999/2000 o en anys posteriors, segons estableix la Llei de 2009. En aquest àmbit el termini de prescripció és de 4 anys. Això vol dir que es podran reclamar els imports que s'haurien d'haver abonat durant els 4 anys immediatament anteriors a la formalització de la reclamació davant de la Generalitat –més els interessos meritats–; i, a més, per aquells que encara siguin director/es, també es demanarà que es reconegui el dret a cobrar aquell complement d'ara en endavant i mentre s'ostenti el càrrec.

Per a Marc Vilar, advocat de Col·lectiu Ronda encarregat de tirar endavant la reclamació, “són moltes les persones directives de centres educatius que encara ignoren que es pogués cobrar aquest complement, establert per la mateixa Generalitat però incomplert des del primer dia al·ludint a una suposada aplicació gradual en funció dels recursos disponibles, però que mai s'ha concretat, malgrat que la normativa obliga a l'Administració a pagar-lo”.

Si voleu entrar en la reclamació podeu omplir aquest formulari on també us expliquem tots els passos a fer. Teniu temps fins al 29 de juny per complimentar-lo i adjuntar la documentació.