DiomCoop: venda, serveis, dignitat

Col·lectiu Ronda dóna suport i acompanya formativament la nova cooperativa de venda ambulant

Dignificar l'activitat que fan i caminar cap a la cohesió social. Aquesta és una de les premisses del grup promotor de DiomCoop, la nova cooperativa sorgida a Barcelona i formada per una quinzena de persones de la comunitat subsahariana que pretén “aixecar la manta de terra” com expliquen ells mateixos i poder viure amb tranquil·litat. Col·lectiu Ronda, com altres entitats cooperatives, dóna suport i acompanyament a la iniciativa.

El terme Diom (en wòlof, fortalesa interior i coratge per tirar endavant) va sorgir precisament després que els i les integrants de la recent formada cooperativa treballesin, en una de les sessions que van compartir amb professionals de Col·lectiu Ronda, conceptes comunicatius que els identificaven. Aquesta sessió i altres sobre pla d'empresa i de viabilitat o model organitzatiu es van dur a terme amb l'assessorament d'entitats com Col·lectiu Ronda, el grup ECOS o el Casal de Barri del Besòs, entre altres. La presentació pública i oficial de DiomCoop es va fer en un acte festiu el passat dia 23 de març al Centre Cívic Pati Llimona.

La iniciativa va ser impulsada a inicis de 2016 per l'Ajuntament de Barcelona, amb la idea de donar una sortida viable amb possibilitat de futur i creixement a les persones que intenten sobreviure amb la venda ambulant. “No vénen aquí amb aquesta idea; molt d'ells voldrien que se'ls respectés però no poden fer-ho d'una altra manera si no s'organitzen i creen estructures que els empoderin”, explica Ababakar Thiakh, conegut com Baye, membre de l'equip tècnic del projecte.

Alguns dels membres de DiomCoop el dia de la presentació al Pati Llimona.

L'estructura cooperativa de fet és una aposta que ja té algun precedent d'èxit, com la cooperativa de recollida de ferralla i reciclatge Alencoop. L'aposta pel model cooperatiu es va considerar la millor solució a mitjà i llarg termini per fer que la mateixa comunitat agafi les regnes del projecte, i “en sigui protagonista i responsable, creant els seus propis instruments i a la vegada esdevenint un model a seguir per a altres col·lectius amb dificultats”, explica Xavier Gallofré, tècnic en relacions laborals al món del cooperativisme que fa seguiment del projecte.

Valors darrera la manta: fortalesa, solidaritat i coratge

La cohesió social, fer vincles, millorar processos, crear comunitat, ajudar a altres persones en situació de vulnerabilitat… són alguns dels objectius de DiomCoop en aquest camí que ara comencen més visiblement. Després de la creació oficial de la cooperativa i de l'estructuració en quatre departaments (comunicació, administració, logística i cohesió social) s'ha entrat en la fase de buscar els punts de venda, difondre la informació de l'activitat i… començar-la, amb l'objectiu d'anar eixamplant el grup de persones que en formen part i a la vegada poder posar de relleu els valors que acompanyen el projecte.

“Podem ser pobres en diners però rics en valors”, explicava Ndeye Fatou Mbaye, ara presidenta de Diomcoop, en una de les sessions fetes a Col·lectiu Ronda, i afegia: “som persones que ens agrada compartir, que creiem en la solidaritat, que tenim una força i orgull interior que ens mou a fer el bé i a fer-ho bé i que volem sobretot buscar camins que ens uneixin a la comunitat i no haver de tenir por cada dia quan sortim de casa”. La lluita, la fortalesa per poder travessar un mar i fer que la “manta” no sigui símbol de repressió policial… aquesta és la seva circumstància i per això el seu nou logotip té part de color blau, com el mar que han hagut de sortejar per arribar fins aquí, i una manta dibuixada que busca “dignitat per sobre de tot”.

L'alegria que va acompanyar la presentació pública de la cooperativa ja demostra que l'experiència d'aquests mesos previs ha animat i molt als i les integrants del grup promotor, que a més estan plens d'idees per convertir DiomCoop no només en la cooperativa de venda que els ha de dignificar la seva situació, sinó en tota una experiència de cara a les persones que coneguin els seus serveis de venda ambulant. La idea és tenir diversos punts a la ciutat, com a mercats i esdeveniments puntuals, i prioritzar productes d'economia social, de proximitat, artesania, bijuteria i decoració… convertint a més els punts de venda en espais que difonguin la seva cultura i valors, promovent iniciatives comercials noves (com gastronomia o promoció cultural i artística) i donant serveis d'acollida i orientació a persones en situació de vulnerabilitat, tant perquè s'integrin a DiomCoop com per donar suport a noves iniciatives.

Col·lectiu Ronda dóna suport i acompanya formativament la nova cooperativa de venda ambulant

El terme Diom (en wòlof, fortalesa interior i coratge per tirar endavant) va sorgir precisament després que els i les integrants de la recent formada cooperativa treballesin, en una de les sessions que van compartir amb professionals de Col·lectiu Ronda, conceptes comunicatius que els identificaven. Aquesta sessió i altres sobre pla d'empresa i de viabilitat o model organitzatiu es van dur a terme amb l'assessorament d'entitats com Col·lectiu Ronda, el grup ECOS o el Casal de Barri del Besòs, entre altres. La presentació pública i oficial de DiomCoop es va fer en un acte festiu el passat dia 23 de març al Centre Cívic Pati Llimona.

La iniciativa va ser impulsada a inicis de 2016 per l'Ajuntament de Barcelona, amb la idea de donar una sortida viable amb possibilitat de futur i creixement a les persones que intenten sobreviure amb la venda ambulant. “No vénen aquí amb aquesta idea; molt d'ells voldrien que se'ls respectés però no poden fer-ho d'una altra manera si no s'organitzen i creen estructures que els empoderin”, explica Ababakar Thiakh, conegut com Baye, membre de l'equip tècnic del projecte.

Alguns dels membres de DiomCoop el dia de la presentació al Pati Llimona.

L'estructura cooperativa de fet és una aposta que ja té algun precedent d'èxit, com la cooperativa de recollida de ferralla i reciclatge Alencoop. L'aposta pel model cooperatiu es va considerar la millor solució a mitjà i llarg termini per fer que la mateixa comunitat agafi les regnes del projecte, i “en sigui protagonista i responsable, creant els seus propis instruments i a la vegada esdevenint un model a seguir per a altres col·lectius amb dificultats”, explica Xavier Gallofré, tècnic en relacions laborals al món del cooperativisme que fa seguiment del projecte.

Valors darrera la manta: fortalesa, solidaritat i coratge

La cohesió social, fer vincles, millorar processos, crear comunitat, ajudar a altres persones en situació de vulnerabilitat… són alguns dels objectius de DiomCoop en aquest camí que ara comencen més visiblement. Després de la creació oficial de la cooperativa i de l'estructuració en quatre departaments (comunicació, administració, logística i cohesió social) s'ha entrat en la fase de buscar els punts de venda, difondre la informació de l'activitat i… començar-la, amb l'objectiu d'anar eixamplant el grup de persones que en formen part i a la vegada poder posar de relleu els valors que acompanyen el projecte.

“Podem ser pobres en diners però rics en valors”, explicava Ndeye Fatou Mbaye, ara presidenta de Diomcoop, en una de les sessions fetes a Col·lectiu Ronda, i afegia: “som persones que ens agrada compartir, que creiem en la solidaritat, que tenim una força i orgull interior que ens mou a fer el bé i a fer-ho bé i que volem sobretot buscar camins que ens uneixin a la comunitat i no haver de tenir por cada dia quan sortim de casa”. La lluita, la fortalesa per poder travessar un mar i fer que la “manta” no sigui símbol de repressió policial… aquesta és la seva circumstància i per això el seu nou logotip té part de color blau, com el mar que han hagut de sortejar per arribar fins aquí, i una manta dibuixada que busca “dignitat per sobre de tot”.

L'alegria que va acompanyar la presentació pública de la cooperativa ja demostra que l'experiència d'aquests mesos previs ha animat i molt als i les integrants del grup promotor, que a més estan plens d'idees per convertir DiomCoop no només en la cooperativa de venda que els ha de dignificar la seva situació, sinó en tota una experiència de cara a les persones que coneguin els seus serveis de venda ambulant. La idea és tenir diversos punts a la ciutat, com a mercats i esdeveniments puntuals, i prioritzar productes d'economia social, de proximitat, artesania, bijuteria i decoració… convertint a més els punts de venda en espais que difonguin la seva cultura i valors, promovent iniciatives comercials noves (com gastronomia o promoció cultural i artística) i donant serveis d'acollida i orientació a persones en situació de vulnerabilitat, tant perquè s'integrin a DiomCoop com per donar suport a noves iniciatives.