Campanya Renda 2017

Demana hora als experts de Col·lectiu Ronda

L'inici del període per a fer la declaració de la renda ha començat enguany el 4 d'abril i dura uns tres mesos. L'àrea d'Economia Social de Col·lectiu Ronda es posa a disposició de les persones interessades, clients o no clients, per ser assessorades en els tràmits corresponents.

Col·lectiu Ronda disposa d'un equip de professionals experts en fiscalitat i tributació per fer les declaracions de renda corresponents a l'exercici 2017, que enguany es poden presentar fins el 2 de juliol.

Si esteu interessats/des a demanar hora de visita i ser atesos pel nostre servei especialitzat, podeu fer-ho trucant als nostres despatxos de Barcelona i Mataró:

93 268 21 99 - Barcelona
93 798 28 04 - Mataró

ESBORRANY (CONFIRMACIÓ)

ABONAT.......................... 45 euros
NO ABONAT ................... 55 euros

RENDA PREUS ABONATS

Bàsica................................ 78 euros
Ordinària, a partir de ......... 112 euros
 

RENDA PREUS NO ABONATS

Bàsica................................. 90 euros
Ordinària, a partir de .......... 123 euros

PATRIMONI

ABONAT............................. 112 euros
NO ABONAT....................... 123 euros

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A PORTAR PER FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:

 • L'esborrany o relació de dades fiscals si l'ha fet arribar Hisenda.
 • Fotocopia DNI dels membres de la unitat familiar.
 • Si es família nombrosa, títol vigent.
 • En cas de discapacitat, certificat acreditatiu del percentatge.
 • Certificat dels rendiments del treball (de l’empresa si són salaris, de l’INEM si és l’atur, de l’INSS si són pensions...).
 • Activitats econòmiques, certificats de les retencions dels clients, ingressos totals i despeses i pagaments a compte de IRPF.
 • Certificat de les aportacions fetes a Plans de Pensions.
 • Rebuts de l’IBI de les propietats diferents a l'habitatge habitual i de l'habitual si encara se la desgraven.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació d'ingressos i despeses que aquests han generat.
 • Certificat enviats pels bancs dels rendiments dels comptes corrents i dels corresponents a accions borsàries i d’altres productes financers.
 • Certificats enviats pels bancs de les compres i vendes d’accions, fons d’inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions en societats.
 • Certificats dels rendiments de participacions en societats, dividends o repartiment de beneficis.
 • Certificats de les subvencions o ajudes rebudes.
 • En el cas que hi hagi alguna venda d'immobles, l’escriptura de venda, la de compra i la relació de totes les despeses pagades.
 • En el cas de compra d'habitatge habitual, l’escriptura de compra i despeses suportades i, si hi ha hipoteca, els certificats bancaris.
 • En el cas de pagar lloguers, els rebuts i el nom i DNI del propietari de l’immoble i la data en què va començar el lloguer.
 • Certificats de les donacions fetes durant l’any.
 • Si es cobren els 100 euros de mares treballadores, saber els mesos que s’ha cobrat.
 • Abonament anticipat per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.
 • Si l’any anterior no va fer renda amb nosaltres, han de portar una còpia de la declaració.

Demana hora als experts de Col·lectiu Ronda

Col·lectiu Ronda disposa d'un equip de professionals experts en fiscalitat i tributació per fer les declaracions de renda corresponents a l'exercici 2017, que enguany es poden presentar fins el 2 de juliol.

Si esteu interessats/des a demanar hora de visita i ser atesos pel nostre servei especialitzat, podeu fer-ho trucant als nostres despatxos de Barcelona i Mataró:

93 268 21 99 - Barcelona
93 798 28 04 - Mataró

ESBORRANY (CONFIRMACIÓ)

ABONAT.......................... 45 euros
NO ABONAT ................... 55 euros

RENDA PREUS ABONATS

Bàsica................................ 78 euros
Ordinària, a partir de ......... 112 euros
 

RENDA PREUS NO ABONATS

Bàsica................................. 90 euros
Ordinària, a partir de .......... 123 euros

PATRIMONI

ABONAT............................. 112 euros
NO ABONAT....................... 123 euros

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A PORTAR PER FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:

 • L'esborrany o relació de dades fiscals si l'ha fet arribar Hisenda.
 • Fotocopia DNI dels membres de la unitat familiar.
 • Si es família nombrosa, títol vigent.
 • En cas de discapacitat, certificat acreditatiu del percentatge.
 • Certificat dels rendiments del treball (de l’empresa si són salaris, de l’INEM si és l’atur, de l’INSS si són pensions...).
 • Activitats econòmiques, certificats de les retencions dels clients, ingressos totals i despeses i pagaments a compte de IRPF.
 • Certificat de les aportacions fetes a Plans de Pensions.
 • Rebuts de l’IBI de les propietats diferents a l'habitatge habitual i de l'habitual si encara se la desgraven.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació d'ingressos i despeses que aquests han generat.
 • Certificat enviats pels bancs dels rendiments dels comptes corrents i dels corresponents a accions borsàries i d’altres productes financers.
 • Certificats enviats pels bancs de les compres i vendes d’accions, fons d’inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions en societats.
 • Certificats dels rendiments de participacions en societats, dividends o repartiment de beneficis.
 • Certificats de les subvencions o ajudes rebudes.
 • En el cas que hi hagi alguna venda d'immobles, l’escriptura de venda, la de compra i la relació de totes les despeses pagades.
 • En el cas de compra d'habitatge habitual, l’escriptura de compra i despeses suportades i, si hi ha hipoteca, els certificats bancaris.
 • En el cas de pagar lloguers, els rebuts i el nom i DNI del propietari de l’immoble i la data en què va començar el lloguer.
 • Certificats de les donacions fetes durant l’any.
 • Si es cobren els 100 euros de mares treballadores, saber els mesos que s’ha cobrat.
 • Abonament anticipat per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.
 • Si l’any anterior no va fer renda amb nosaltres, han de portar una còpia de la declaració.