Home

Abonaments

Si necessiteu un assessorament i consultes continuades sobre temes jurídics concrets, des del Col·lectiu Ronda us oferim un sistema d'abonaments anuals que permet tenir uns avantatges econòmics per als nostres serveis i un conjunt de drets a gaudir.

Els abonaments de Col·lectiu Ronda permeten:

  • Fer consultes gratuïtes relacionades amb l'àmbit de l'abonament.
  • Gaudir d'un descompte del 30% sobre els honoraris fixats pels col·legis professionals en totes les actuacions que vagin més enllà de l'assessorament. Per gaudir d’aquest dret, cal que l’abonament tingui una antiguitat mínima de sis mesos en el moment d'iniciar el cas.
  • En el cas de cooperatives i entitats es pot estudiar la possibilitat d'ampliar els beneficis de l'abonament col·lectiu entre les persones integrants de l'entitat, perquè gaudeixin a títol individual dels avantatges de consultes i descomptes.

Els abonaments poden ser individuals, familiars o per a col·lectius, tenen una quota d'entrada (el primer any i es paga un sol cop) i un preu anual, que varia en funció de l'àrea jurídica que s'escull i del tipus de servei (integral o no). Hi ha també abonaments específics per a persones funcionàries. Per a abonaments de col·lectius o entitats diverses, consulteu preus trucant al 93 268 21 99 o contacteu amb Col·lectiu Ronda aquí.

Mireu quin és l'assessorament que més us convé i comenceu a gaudir dels avantatges:

Abonament

Què inclou

Quota d'entrada

Preu any (IVA inclòs)

Laboral i de Seguretat Social individual

Assessorament en temes de Dret laboral i Seguretat Social (Treball)

60 euros

58 euros

Jurídic-Social individual

Assessorament en temes de Dret bancari, Dret familiar, Dret penal, Dret administratiu i conflictes amb l'Administració, habitatge i entorn, i estrangeria

60 euros

70 euros

Integral individual

Abonament que inclou el Jurídic-Social i el Laboral i de Seguretat Social per a una persona. També inclou assessorament fiscal

60 euros

103 euros

Integral familiar

Abonament que inclou el Jurídic-Social i el Laboral i de Seguretat Social per a la resta de membres de la família que convisquin a la mateixa llar. També inclou assessorament fiscal

60 euros

155 euros

_________________________________Funció pública

Abonament

Què inclou

Quota d'entrada

Preu/any (IVA inclòs)

Laboral i de Seguretat Social

Assessorament en matèria de condicions laborals i Seguretat Social (Treball)

60 euros

85 euros

Integral individual

Abonament que inclou el Jurídic-Social i el Laboral i de Seguretat Social per a una persona funcionària. També inclou assessorament fiscal

60 euros

134 euros

Integral familiar

Abonament que inclou el Jurídic-Social i el Laboral i de Seguretat Social per a la resta de familiars de persones funcionàries que convisquin a la mateixa llar. També inclou assessorament fiscal

60 euros

187 euros

_________________________________

* En l'abonament familiar, les persones beneficiàries han d'acreditar un parentiu de primer grau i una convivència habitual de sis mesos. Els casos de divorci que no siguin de mutu acord no s'inclouen a l'abonament.

Si voleu sol·licitar un abonament, ho podeu fer omplint les dades del formulari que teniu a continuació. També podeu venir a qualsevol de les nostres oficines on us el tramitarem o trucant al telèfon 93 268 21 99.

Formulari de sol·licitud
Abonar-se a un despatx concret no anul·la el fet de poder fer visita a qualsevol altre despatx.

Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic