Col·lectiu Ronda
|

Inici Recursos Enllaços

Enllaços
 
Cooperativisme i economia social
Dona
Entitats culturals i moviments socials
Medi ambient
Món laboral
Salut i prevenció de riscos laborals
Cooperativisme i economia social
La Federació és l'entitat que agrupa i representa les empreses cooperatives de treball a Catalunya. Exerceix funcions de representació en determinats àmbits i vetlla per l'enfortiment del teixit cooperatiu català com a contribució al desenvolupament d'un model socioeconòmic més just i equitatiu.
A través de la XES, un bon nombre de cooperatives i entitats d’economia social de tota mena coordinen els seus esforços i iniciatives per avançar en la creació d’un model econòmic bastit sobre els principis de la justícia social i la solidaritat.
Federació que aplega més de 250 cooperatives agroalimentàries d’arreu del país. Ofereix servei d’assessorament i exerceix la representació dels seus associats davant l’administració i els organismes públics, tant a nivell autonòmic com estatal.
Òrgan de representació de les cooperatives agràries de l’Estat Espanyol davant l’administració central, les institucions europees i la resta d’agents socials i econòmics amb intervenció dins el sector agrari.
Aquest lloc web pretén actuar com a punt de trobada per totes aquelles iniciatives adreçades a enfortir un model econòmic alternatiu basat en el concepte de solidaritat que ajudi a desactivar els processos d’exclusió social que es deriven de l’actual.
Centre docent que ofereix serveis de capacitació laboral i formació en l’àmbit de la gestió empresarial de cooperatives i entitats socialment compromeses que fomentin els mecanismes de participació interna en el marc de la seva estructura.
Cooperativa que destina els seus recursos a oferir finançament per projectes que promoguin l’ocupació, el cooperativisme i la solidaritat en general sobre la base de principis ètics. Disposa de seccions locals a Catalunya, Andalusia, Madrid i l’Aragó.
Associació sense ànim de lucre que actua com a laboratori d’idees i espai obert al debat i la reflexió per generar propostes socialment innovadores en l’àmbit de l’ecologia, la política, l’interculturalitat i l’economia.
Cooperativa que treballa al camp de la prevenció de riscos laborals. Ofereix serveis d’assessorament i formació en especialitats com ara seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada.
Associació d’empreses cooperatives que actuen de forma coordinada per oferir un ampli ventall de serveis i afavorir la progressiva implantació d’unes dinàmiques de mercat més justes i solidàries
Associació que representa i presta serveis a més de 200 cooperatives d’arreu del món que desenvolupen la seva activitat en el marc de tota mena de sectors econòmics.
Òrgan de difusió i anàlisi de l’activitat, l’actualitat, la història i les perspectives de futur del món cooperatiu a Catalunya.
Dona
Xarxa estatal d'organitzacions feministes contra la violència de gènere. La seva pàgina inclou abundant informació sobre la matèria, a banda de notícies, informació sobre diferents campanyes que es desenvolupen a nivell estatal o internacional, etc.
La casa de la Dona és, des de fa més de 20 anys, un dels grans referents del moviment feminista al País Valencià. Les seves activitats estan orientades a la superació de qualsevol barrera que contribueixi a perpetuar la desigualtat que encara avui pateix la dona dins el context del nostre teixit social.
Aquest projecte ofereix un espai de trobada, intercanvi i creació dedicat a exposar i recollir les aportacions de la dona dins l'àmbit de la cultura, afavorint-hi l'accés i posant l'èmfasi sobre el doble rol d'emissora i receptora de la dona en aquest terreny.
Des del Safareig s'impulsen tota mena d'activitats adreçades a afavorir la inserció laboral de la dona i donar suport davant problemàtiques socials com ara la violència de gènere.
Entitats culturals i moviments socials
Plataforma on coincideixen associacions i moviments socials territorials d'arreu del món amb la voluntat de treballar plegats contra els efectes de l'explotació, les agressions al medi ambient, les dificultats per accedir a l'habitatge o el dèficit de serveis públics. La pàgina web es pot llegir en castellà, anglès, francès, italià, rus i portuguès.
Les oficines de Drets Socials es defineixen a elles mateixes com exponents d'un moviment experimental de sindicalisme social. El seu objectiu és oferir assessorament jurídic, social i sindical als col·lectius més precaritzats (immigrants sense papers, persones amb infratreballs o que no poden fer-se càrrec del pagament de la seva hipoteca, etc.)
Associació que agrupa persones amb problemes per fer-se càrrec del pagament de la seva hipoteca o que es troben en procés d'execució hipotecària. Ofereixen consells legals (amb l'assessorament del Col·lectiu Ronda) i realitzen accions per donar a conèixer la situació i les seves conseqüències entre la resta de la ciutadania.
Plataforma que treballa per aconseguir aglutinar al seu voltant un ampli moviment social de d’oposició i rebuig a la creixent precarització de les condicions de treball.
Organisme, de caràcter professional, sindical, autogestor i autònom que aglutina actors, directors i escenògrafs que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.
Prestigiosa institució que des del 1961 desenvolupa una intensa activitat de promoció i normalització de la llengua, la cultura i la identitat nacional de Catalunya.
Medi ambient
Professionals del dret, les ciències socials, l'ecologia i la política ambiental formen part de l'IIDMA amb l'objectiu d'investigar i fomentar la correcta aplicació del dret com a instrument de protecció del medi ambient i foment del desenvolupament sostenible.
Butlletí electrònic sobre dret ambiental en l'àmbit de l'empresa i lluita contra la contaminació impulsat per l'Observatori del Litoral de la Universidade da Coruña.
Els advocats que integren la RADA, entre els quals trobem membres del Col·lectiu Ronda, uneixen esforços per compartir coneixements i recursos en la tasca de protegir el medi ambient des de l'òptica jurídica i legal de les agressions que pateix.
Món laboral
Confederació que agrupa a diferents entitats sindicals alternatives amb presència en un ventall ampli de sectors (administració, indústria, ensenyament, sanitat, etc).
Federació que agrupa organitzacions sindicals d'arreu del món, incloent-hi sindicats de Catalunya i l'Estat espanyol com ara Intersindical-CSC, LAB, CIG- Galícia o el Sindicato Obrero Canario.
L'FTC neix com a entitat sindical de resultes de la unió de diferents col·lectius de treballadors i treballadores d'arreu de Catalunya. La seva acció vol ser transversal, superant les limitacions del sindicalisme tradicional per abastar un procés de transformació en profunditat del teixit social vers un món més sotenible, sense explotació,dominació ni desigualtats
Agència de Nacions Unides que col·labora amb governs, empresaris, organitzacions sindicals i treballadors per fomentar el treball en condicions justes i dignes arreu del món.
Entitat sense afany de lucre que des de 1986 es dedica a la recerca de fórmules que afavoreixen el dinamisme del mercat laboral a Catalunya i fomentin l’autoocupació com a instrument de desenvolupament econòmic.
Fundació dedicada a pal·liar el fenomen de la desocupació mitjançant la creació de programes formatius i el finançament de projectes d’autoocupació.
Salut i prevenció de riscos laborals
Aquesta entitat sense ànim de lucre aplega persones disposades a treballar per prevenir el contagi de la malaltia i preservar la dignitat i la qualitat de vida dels afectats. Contra els prejudicis que encara avui la societat manté respecte a la SIDA i els qui la pateixen, l'Associació aposta per un món dominat per la comprensió i la solidaritat vers els afectats per una malaltia que cada any acaba amb la vida de milions de persones arreu del món.
Entitat que treballa en els camps de la prevenció, la conscienciació i el suport actiu als familiars i les persones afectades per aquestes per aquestes dolences. Des de l'associació també s'ofereix un servei d'orientació laboral adreçat a tothom que pateix els efectes de l'espina bífida i l'hidrocefàlia.
Organització d'ajuda i suport a les persones que pateixen fibrosi quística, una malaltia hereditària i degenerativa que afecta de forma greu els pulmons i el sistema digestiu.
L'Institut Guttman és una de les entitats que va ajudar a la creació d'aquesta organització sense ànim de lucre que des de 1987 agrupa i representa un gran nombre de persones afectades per accidents vasculars cerebrals (ICTUS)
La síndrome de Sjögren és una dolença que afecta majoritàriament a dones d'entre 40 i 60 anys. Es tracta d'una disfunció glandular que provoca sequedat als teixits mucosos de l'organisme humà i pot derivar en greus afectacions per als òrgans interns com, per exemple, els pulmons, el ronyó o el fetge, per citar-ne només alguns.
La fibromiàlgia continua sent, malgrat els esforços dels propis afectats i d'alguns professionals del dret i la medicina, una malaltia envoltada d'un dens núvol d'incomprensió i desconeixement. Per tal de variar l'actual situació, l'associació organitza tota mena d'activitats que contribueixin a fer augmentar el grau de coneixement de la ciutadania al voltant de la fibromiàlgia, a més d'oferir suport a tots els afectats.
Associació amb seu a Barcelona que lluita per combatre el desconeixement de la societat respecte el perill per a la salut que representen les radiacions ambientals i molts dels productes químics amb els que entrem en contacte diàriament en el decurs de la nostra vida quotidiana.
Entitat impulsada pel Col·lectiu Ronda amb l'objectiu de defensar els drets de les persones amb la salut malmesa com a conseqüència de l'exposició a l'amiant i informar a la població sobre els riscos que comporta la convivència amb aquest material altament nociu.
C.R. BARCELONA
(08010) Trafalgar, 50
Tel. 93-2682199
Fax 93-2681230
Certificat d'accesibilitat