Col·lectiu Ronda

Els nostres experts

Al Col·lectiu Ronda som més d'un centenar de professionals, entre persones vinculades al Dret i personal tècnic especialitzat  en totes les seves àrees de treball (Labora, Salut i Treball, Jurídic-Social i Economia Social) així com en l'àrea de Serveis Generals que ajuda a tirar endavant la cooperativa. Dins de cadascuna de les àrees de treball, els professionals s'especialitzen en alguna de les subàrees, en la defensa concreta de drets o en les subtasques pròpies d'assessorament en economia social i solidària per a particulars o col·lectius.

Alguns dels professionals distribueixen les tasques entre els diferents despatxos que el Col·lectiu Ronda tenim repartits pel territori per poder tractar alguns dels casos des de la proximitat. Totes les àrees dedicades a l'exercici del Dret i l'àrea d'economia social disposen de personal administratiu especialitzat d'ajut i reforç.

L'àrea de Serveis Generals del Col·lectiu Ronda (Coordinació, Comptabilitat, Comunicació, Arxiu, Administració) integra aquelles persones que an funciona l'engranatge del dia a dia del cooperativa.

Internament, les decisions es discuteixen i s'acorden en assemblea, que és la forma organitzativa dels socis i sòcies que formen part del Col·lectiu i l'òrgan sobirà. Al seu voltant s'¡hi estructura el Consell Rector i l'equip de persones gestores, que vetllen per la responsabilitat i la dinamització dels diferents grups. Finalment, el Consell de Salut i l'Auditoria Social completen l'organigrama organitzatiu del grup.